Branddetectie

Bij brand is tijd een belangrijke factor. Hoe sneller de brand wordt ontdekt, des te beter iedereen in veiligheid kan worden gebracht en materiele schade kan worden voorkomen. Snelle branddetectie kan ook onnodige vertraging in je bedrijfs- en productieprocessen voorkomen en beperkt eventuele milieuschade.
Branddetectie is dus enorm belangrijk en een adequate branddetectie kan ernstige of zelfs rampzalige gevolgen flink beperken.

Het is belangrijk om een ervaren en gespecialiseerd bedrijf in te huren voor branddetectie. Bij Securicon bieden we effectieve brandbeveiligingsoplossingen en installeren we de meest geschikte branddetectiesystemen en branddetectieapparatuur voor specifieke bedrijfsomgevingen en behoeften.

Neem contact op voor een gratis adviesgesprek.

 

Wat is een brandmeldinstallatie?

Branddetectiesystemen, zoals brandmeldinstallaties (BMI), zijn essentieel voor het detecteren van branden in een vroeg stadium, het aansturen van brandbeveiligingsinstallaties middels doormelding hulpdiensten alarmeren en waarschuwen van de mensen in een gebouw om snel te kunnen evacueren. Brandmeldinstallatiesystemen kunnen hierdoor levens redden en de schade van een brand beperken. Aan een BMI is in feite altijd een vorm van een ontruimingsinstallatie gekoppeld.
 

Is een brandmeldinstallatie verplicht?

Een brandmeldinstallatie is in sommige gevallen verplicht. Bijvoorbeeld als er mensen in het pand slapen of op verdiepingen werken. Met andere woorden: als er meerdere levens in gevaar kunnen komen.
Wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is, dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. De ervaren brandtechnici van Securicon kunnen een PvE opstellen dat aan alle wettelijke en gestelde eisen van een brandmeldinstallatie voldoet.
 

Hoe zorg je voor een goede brandbeveiliging?

Brandbeveiliging begint met het inschakelen van een deskundig brandveiligheidsbedrijf dat gericht kan adviseren over een geschikte brandveiligheid voor elke specifieke bedrijfsomgeving. Brandbeveiliging hou je in optimale staat door gedegen onderhoud waarmee je een betrouwbare brandmeldinstallatie behoudt die op het cruciale moment werkt. Naast onderhoud van apparatuur en het vervangen van onderdelen worden er eveneens regelmatige tests en inspecties uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de brandbeveiligingsoplossing optimaal functioneert.
 

Brandveiligheid bedrijf

Omdat brandmeldinstallaties in veel gevallen moeten voldoen aan regelgeving, is het verstandig om bij het installeren van een brandmeldsysteem een professioneel bedrijf in te schakelen dat op de hoogte is hiervan.
De brandtechnici van Securicon hebben de kennis en ervaring om een optimaal werkend brandmeldsysteem te installeren dat voldoet aan de wet- en regelgeving en aan alle mogelijke wensen van de gebruiker.
 

De voordelen van een brandmeldinstallatie

Een professioneel brandmeldsysteem biedt verschillende voordelen in geval van brand:
Signaleert brand in een vroeg stadium, ongeacht of er personen aanwezig zijn
Stelt je in staat snel maatregelen te treffen om de brand te bestrijden
Helpt bij het veilig ontruimen van het pand
Redt mensenlevens
Helpt letselschade voorkomen of beperken
Beperkt materiele schade
Biedt mogelijkheden tot koppeling aan andere beveiligingssystemen zoals een ontruimingsinstallatiesysteem
 

De mogelijkheden van een branddetectie systeem

Branddetectie kan op verschillende manieren gerealiseerd worden en er zijn verschillende oplossingen om schade en letsel bij brand te voorkomen of beperken. Veelvoorkomende brandalarmsystemen zijn:

  • Ontruimingsinstallatie
  • Blusmiddelen
  • Sprinklerinstallatie
  • Rookmelders
  • Externe melders
  • Handmelders
  • Branddeuren
  • Automatische alarmering brandweer
  • Blusgasinstallaties

Benieuwd naar de beste branddetectie oplossingen voor jouw bedrijfspand? Neem vrijblijvend contact op met onze specialist.

 

Brandmeldinstallatie volgens NEN 2535

Brandmeldinstallaties (BMI’s) moeten voldoen aan de wettelijke norm, de zogenaamde NEN 2535. Deze norm bevat regels voor het ontwerp, de uitvoering, de bruikbaarheid/toepasbaarheid en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie.
Bij Securicon zijn we gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties die voldoen aan de NEN 2535. Ons team van brandalarmtechnici heeft de kennis en ervaring om een brandmeldsysteem te ontwerpen, te installeren en te onderhouden dat voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en compatibiliteit.
 

Autonome brandmeldinstallaties volgens NEN 2564-1

Een autonome brandmeldinstallatie is een installatie die samen met de bijbehorende bekabeling niet is gekoppeld aan andere brandmeldsystemen. Ze werkt dus zelfstandig. Autonome brandmeldinstallaties zijn bijvoorbeeld losse rookmelders.
Voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome brandmeldinstallaties zijn regels opgesteld die zijn beschreven in de NEN 2564-1 norm.
 

Meer weten over de branddetectie in jouw bedrijfsomgeving?

Een professionele brandmeldinstallatie nodig of erachter komen of het bedrijfspand voldoet aan het bouwbesluit of uw installatie aan de wettelijke NEN 2535 voor brandmeldinstallaties? Neem contact op met Securicon!
Naast de installatie van brandmeldsystemen en het opstellen van een PvE voor brandmeldinstallaties verzorgen wij ook het onderhoud van het gehele branddetectie systeem en eventueel andere gekoppelde brandveiligheidsinstallaties.

Securicon staat klaar om u te helpen