Branddetectie

Is brandbeveiliging verplicht?

Branddetectie wordt tegenwoordig door de gemeenten en overheden geëist omdat panden brandveilig moeten zijn. Brandbeveiliging in een pand is daarom een must omdat je anders als ondernemer gewoon geen gebruiksvergunning krijgt. Een voordeel van branddetectiesystemen is dat deze rook en hitte sneller waarnemen dan een standaard rookmelder. Tevens kan er onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld stof en echte rook. Hiervoor zijn diverse technieken beschikbaar, want iedere situatie vraagt om een andere oplossing. Je wilt gewoon geen risico nemen en branddetectiesystemen kunnen echt het verschil maken. Lees hier meer over een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en de eisen.

Brandbeveiliging kan de rampzalige en verwoestende gevolgen van een brand voor mens, materiaal en milieu namelijk vaak voorkomen. Voor een brandveilig pand is branddetectie en de daaropvolgende alarmering en goede detectieapparatuur van essentieel belang. Elk bedrijf is anders, maar Securicon heeft voor elk object en voor iedere branche een brandveilige oplossing.

Brandmeldinstallatie volgens NEN-normen

Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een brand in een vroeg stadium te signaleren. Zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Hoe eerder een beginnende brand wordt aangepakt, hoe groter de kans van slagen. Nieuwe brandmeldinstallaties moeten worden aangelegd volgens de norm NEN2535:2017 NL,. In het dit blog gaan we dieper in op wat een brandmeldinstallatie is.

Brandmeldcentrale met melders voor brandbeveiliging

Technische eisen aan brandmeldinstallatie en Programma van Eisen (PVE)

Wij leggen brandmeldinstallaties aan volgens de NEN2535. In NEN-norm 2535 lees je welke eisen aan een brandmeldinstallatie (BMI) worden gesteld. Het bouwbesluit regelt wanneer een gebouw een BMI nodig heeft en welke vorm van bewaking vereist is. De specifieke technische uitwerking van de BMI leg je tijdens de ontwerpfase vast in het Programma van eisen. Er zal door middel van programma van eisen (PvE) vertaald gaan worden om wat voor object het gaat, waar het zwaartepunt ligt, wat voor soort installatie gewenst of geëist is, en aan welke specificaties de
installatie minimaal moet voldoen. Dit programma van eisen wordt ter goedkeuring aangeboden bij de brandweer. Deze kan, namens de gemeente, als eisende partij nog op- of aanmerkingen hebben. Ook jouw verzekeraar kan als eisende partij naar buiten treden. Dit programma van eisen is de onderlegger van de installatie en de bijbehorende vrijblijvende offerte.
Securicon kan ook het opstellen en laten goedkeuren van het PvE voor je verzorgen.

Ontruimingsinstallaties

De regelgeving rond een ontruimingsinstallatie is bedoeld om aan te sluiten bij de brandmeldinstallaties en heeft als primaire doel het beschermen van mensenlevens. Er moeten in een gebouw afdoende maatregelen getroffen worden, zodat iedereen bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten. Een ontruimingsinstallatie bestaat ten minste uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met “slow-whoop” signaal. Een ontruimingsinstallatie wordt niet automatisch maar door middel van handmelders indrukken in werking gesteld. Snellere actie en ontruiming zijn het gevolg waardoor persoonlijk letsel kan worden beperkt.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Wens je zelf een betere beveiliging tegen brand of verplicht wetgeving je om een een brandmeld- en ontruimingsinstallatie te installeren, dan zijn wij hét gecertificeerde branddetectiebedrijf dat jou graag helpt om het te realiseren.

Wij werken volgens een proces dat garandeert dat jouw systeem voldoet aan het benodigde kwaliteitsniveau. Dit resulteert in een hogere betrouwbaarheid in geval van een melding. Onze gekwalificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallaties bieden voor elke situatie een gepaste oplossing.

Je kunt bij ons terecht voor het hele traject:
– Advies
– Projectbegeleiding
– Opstellen van een document met het programma van eisen
– Inspectie
– Implementatie
– Certificering
– Service & onderhoud

Welk type branddetectie het beste bij jouw bedrijf past? Daarover gaan we graag met je in gesprek zodat jouw bedrijf het branddetectiesysteem krijgt dat het meest optimaal is.

Neem dan contact op met een van onze adviseurs, zij helpen je graag verder!

Meer Branddetectie

Securicon staat klaar om u te helpen