Branddetectie

Gemeenten en overheden eisen tegenwoordig dat panden zo brandveilig mogelijk zijn. Branddetectiesystemen zijn daarom een must, anders krijg je als ondernemer gewoon geen gebruiksvergunning. Een voordeel van branddetectiesystemen is dat deze rook en hitte sneller waarnemen dan een standaard rookmelder. Tevens kan er onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld stof en echte rook. Hiervoor zijn diverse technieken beschikbaar, want iedere situatie vraagt om een andere oplossing. U wilt gewoon geen risico nemen en branddetectiesystemen kunnen echt het verschil maken. Welk systeem het beste bij uw bedrijf past? Daarover gaan we graag met u in gesprek zodat uw bedrijf het branddetectiesysteem krijgt dat voor u het meest optimaal is.

Een adequate branddetectie kan de rampzalige en verwoestende gevolgen van een brand voor mens, materiaal en milieu namelijk vaak voorkomen. Voor een vroegtijdige en betrouwbare detectie en de daaropvolgende alarmering is goede detectieapparatuur van essentieel belang. Elk bedrijf is anders, maar Securicon heeft voor elk object en voor iedere branche een brandveilige oplossing.

Brandmeldinstallatie volgens NEN-normen

Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een brand in een vroeg stadium te signaleren. Zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Hoe eerder een beginnende brand wordt aangepakt, hoe groter de kans van slagen. Nieuwe brandmeldinstallaties moeten worden aangelegd volgens de norm NEN2535:2009/C1-2010 NL.

Technische eisen aan brandmeldinstallatie en Programma van Eisen (PVE)

Wij leggen brandmeldinstallaties aan volgens de NEN2535. In NEN-norm 2535 leest u welke eisen aan een brandmeldinstallatie (BMI) worden gesteld. Het bouwbesluit regelt wanneer een gebouw een BMI nodig heeft en welke vorm van bewaking vereist is. De specifieke technische uitwerking van de BMI legt u tijdens de ontwerpfase vast in het Programma van eisen. Er zal door middel van programma van eisen (PvE) vertaald gaan worden om wat voor object het gaat, waar het zwaartepunt ligt, wat voor soort installatie gewenst of geëist is, en aan welke specificaties de
installatie minimaal moet voldoen. Dit programma van eisen wordt ter goedkeuring aangeboden bij de brandweer. Deze kan, namens de gemeente, als eisende partij nog op- of aanmerkingen hebben. Ook uw verzekeraar kan als eisende partij naar buiten treden. Dit programma van eisen is de onderlegger van de installatie en de bijbehorende vrijblijvende offerte.
Securicon kan ook het opstellen en laten goedkeuren van het PvE voor u verzorgen.

Ontruimingsinstallaties

De regelgeving rond een ontruimingsinstallatie is bedoeld om aan te sluiten bij de brandmeldinstallaties en heeft als primaire doel het beschermen van mensenlevens. Er moeten in een gebouw afdoende maatregelen getroffen worden, zodat iedereen bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten. Een ontruimingsinstallatie bestaat ten minste uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met “slow-whoop” signaal. Een ontruimingsinstallatie wordt niet automatisch maar door middel van handmelders indrukken in werking gesteld. Snellere actie en ontruiming zijn het gevolg waardoor persoonlijk letsel kan worden beperkt.

Securicon staat klaar om u te helpen