Branddetectie

Bij brand is tijd een belangrijke factor. Hoe sneller de brand wordt ontdekt, hoe beter je iedereen in veiligheid kunt brengen en hoe meer schade je kunt voorkomen. Snelle opsporing van een brand zorgt ook voor een grotere kans dat de dienstverlening en/of productie van je bedrijf niet wordt bedreigd. En de kans op eventuele milieuschade wordt kleiner.

Wat is een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie is een systeem dat alarm slaat bij brand. Het is daarom belangrijk dat je een betrouwbare brandmeldinstallatie (BMI) hebt die op het cruciale moment werkt. Een BMI helpt je zo snel mogelijk brand in je pand op te sporen.

Brandmeldcentrale

Een BMI is in feite altijd een vorm van een ontruimingsinstallatie die is voorzien van branddetectoren. Het voordeel van een ontruimingsinstallatie is dat je met het indrukken van een handmelder het hele gebouw kunt laten weten dat er ontruimd moet worden.

Een brandmeldinstallatie is soms verplicht

Ook een BMI is in sommige gevallen verplicht. Bijvoorbeeld als er mensen in het pand slapen of op verdiepingen werken. Kortom: als er meerdere levens in gevaar kunnen komen. Wil je controleren of dit ook op jouw situatie van toepassing is? Je kunt dit achterhalen in het Bouwbesluit 2012 (tabel 1: brandmeldinstallaties).

Wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is, dient er ook een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden.

Voordelen

Redt mensenlevens
Brand in vroeg stadium signaleren
Stelt je in staat snel maatregelen te treffen om de brand te bestrijden
Helpt je je pand veilig te ontruimen
Helpt letselschade voorkomen
Helpt schade te beperken
 Helpt (verdere) schade voorkomen
Mogelijkheid tot koppeling aan andere beveiligingssystemen

Oplossingen

  • Ontruimingsinstallatie
  • Blusinstallatie
  • Sprinklerinstallatie
  • Rookmelders
  • Externe melders
  • Handmelders
  • Branddeuren
  • Automatische alarmering brandweer

Brandmeldinstallatie volgens NEN 2535

BMI’s moeten voldoen aan de wettelijke norm, de zogenaamde NEN 2535, die is bepaald door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Die norm bevat regels voor het ontwerp, de uitvoering, de bruikbaarheid/toepasbaarheid en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie.

Dat betekent onder andere dat je bij een nieuw te bouwen pand pas een vergunning krijgt als het aan deze norm voldoet. Je moet daarvoor de gegevens en de papieren kunnen laten zien die aantonen dat de BMI aan de voorschriften voldoet.

Autonome brandmeldinstallaties volgens NEN 2564-1

Voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome brandmeldinstallaties zijn regels opgesteld. Die zijn beschreven in NEN 2564-1.

Een autonome brandmeldinstallatie is een installatie die samen met de bijbehorende bekabeling niet is gekoppeld aan andere brandmeldsystemen. Ze werkt dus zelfstandig. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de rookmelder in woningen en bedrijfspanden.

Meer weten?

Wil je meer weten over BMI’s en onze uitgebreide dienstverlening? Neem dan gerust contact met op met één van onze adviseurs. Zij helpen je graag verder.

Securicon staat klaar om u te helpen

Support