Over ons

De start

De geschiedenis van Securicon gaat terug naar 2006. In dat jaar besloot Bert van de Ven een bedrijf te starten, met als hoofdactiviteit het installeren en onderhouden van beveiligingssystemen. Hij had toen inmiddels al jarenlang ervaring in deze branche opgedaan. Het bedrijf werd in eerste instantie in het centrum van Gemert gevestigd. Het bestond in de beginfase uit niet meer dan een klein kantoor en enkele magazijnstellingen in een voormalige studentenhuis, terwijl er slechts één medewerker in dienst was. Securicon had een bescheiden klantenkring. Deze bestond overwegend uit particulieren en bedrijven uit de regio.

Certificering

In 2007 heeft Securicon besloten beveiligingssystemen standaard aan te bieden volgens de regelgeving opgesteld door het CCV. Op deze manier kon Securicon bewijzen aan haar klanten dat beveiliging een specialisme is, en dat het belangrijk is om serieus tegen beveiligingssystemen aan te kijken. Dit zowel voor de projectie en montage, maar evengoed voor de service en het onderhoud wat de bedrijfszekerheid van deze systemen waarborgt. Securicon heeft in dit jaar alle benodigde opleidingen en certificeringen behaald voor BORG erkend beveiligingsinstallateur, en wordt tot op de dag van vandaag jaarlijks extern geaudit.

Verhuizing

Door mond-tot-mondreclame breidde zowel het aantal en soort opdrachtgevers, als het aantal medewerkers zich uit. Door deze ontwikkelingen groeide het bedrijf uit haar jasje. Besloten werd om in 2009 te verhuizen naar het huidige pand op het industrieterrein van Gemert. Een locatie waar het kantoor gevestigd werd en die tevens mogelijkheid gaf voor een ruim magazijn, zodat er voldoende opslagruimte was voor de voorraad en het gereedschap.

Overname

In 2016 heeft Securicon het installatiebedrijf Rutten te Cuijk overgenomen. Deze overname bracht diverse nieuwe inzichten en kennis van nieuwe systemen met zich mee. Een waardevol proces waarvan we veel hebben geleerd en waardoor Securicon weer een stuk verder is gegroeid.

Toekomst

Inmiddels is Securicon uitgegroeid tot een beveiligingsinstallateur met 18 medewerkers en telt serieus mee in de middelgrote installatiebedrijven op het gebied van beveiligingssystemen. We richten ons voor op de zakelijke markt en hebben de kennis in huis om 80% van de geleverde merken en types beveiligingssystemen in Nederland te beheren en onderhouden.

Securicon groeit opnieuw uit haar jasje, de huidige locatie op de Dieze 5 in Gemert biedt nog voldoende ruimte om 2 à 3 jaar een uitbreiding in het personeelsbestand te realiseren.

Op dit moment staan er een 3-tal vacatures open, hiermee sorteren we voor op de groeiende vraag die we in de installatiebranche zien. Securicon schakelt niet op als het werk overloopt, maar zorgt voor een gedegen groei die voorloopt op het te verwachte werk.

Volgens Securicon is dit de enige manier waarop een juiste interne begeleiding niet in gevaar kan komen.

Securicon is altijd bezig haar organisatie te verbeteren, groeien is een continu proces wat nooit zal ophouden. Tijden veranderen, en daarmee de systemen en wensen van onze opdrachtgevers.

Serviceorganisatie

Securicon heeft een serviceafdeling die dag en nacht, zeven dagen per week bereikbaar is. Deze afdeling bestaat uit een service- en onderhoudsplanner die direct leiding geeft aan de service- en onderhoudsmonteurs. Dit team staat onder toezicht van een servicemanager die dagelijks de werkzaamheden van de planners en monteurs controleert.

Al onze monteurs hebben kennis van de installaties die we onderhouden. In geval van niet direct op te lossen cases zoeken zij ondersteuning bij collega monteurs en/of de leverancier. Hierdoor zijn de lijnen kort en functioneert onze serviceafdeling optimaal.

Securicon heeft zich gespecialiseerd in brandmeldsystemen, ontruimingssystemen, inbraakalarmsystemen, toegangscontrolesystemen, intercomsystemen en CCTV-installaties.

De systemen die we kunnen onderhouden zijn van UTC (CD-, CS-, ATS-, ATS advanced systemen) , TEF, Bosch, Hikvision, Hertek, Powermax, Satel, Alphatronics, Notifier, Networx, Galaxy, Morley, Labor Strauss, NSC, Atus, Esser, Guardall, List, Milestone, Paxton en Risco. Hoewel er dagelijks nieuwe systemen bij komen, proberen we toch voor de belangrijkste merken te kiezen.

Specialismen

Securicon heeft zich gespecialiseerd in, en heeft kennis in eigen huis voor levering, installatie en onderhoud van:

– brandmeldinstallaties;
– ontruimingsinstallaties;
– inbraakalarmsystemen;
– toegangscontrolesystemen;
– intercomsystemen;
– CCTV installaties;
– PZI en zusteroproepinstallaties;
– digitaal tekenwerk voor installaties;
– beheersoftware voor systemen.

Wij hebben specialisten voor 90% van de voorkomende producten in eigen huis, daar waar we dit niet hebben besteden we dit uit aan partners die hier wel de benodigde kennis voor hebben.

Tevens kan Securicon u adviseren in en meedenken met diverse beveiligingsvraagstukken. Wij hebben hiervoor adviseurs in huis die kennis van de markt hebben.

Securicon is door CIBV erkend installateur voor levering, installatie en onderhoud aan brandmeldinstallaties en inbraakalarminstallaties.

Onze medewerkers worden opgeleid, getraind en gecertificeerd om te werken aan bovenstaande installaties. Ze worden door de betreffende fabrikanten en leveranciers opgeleid voor de werkzaamheden aan deze installaties. We behandelen belangrijke updates en veranderingen in onze maandelijkse toolboxmeeting.

Tevens is een uitgebreid documentatiesysteem voorhanden, waarmee onze medewerkers op locatie beschikking hebben over de benodigde handleidingen, FAQ’s en schema’s.

Wij koppelen de benodigde tekeningen, onderdeellijsten en rapportages digitaal aan de systemen, waardoor monteurs bij werkzaamheden de juiste gegevens direct voorhanden hebben.

Securicon hecht veel waarde aan het op peil brengen en houden van het kennisniveau van onze medewerkers. Wij investeren hier veel tijd, energie en geld in. Hiervoor wordt jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) opgesteld, waarbij zowel gekeken wordt naar de wensen en ambities van de medewerker als de organisatiedoelen. Wij reserveren hiervoor een opleidingsbudget van 5% van de totale brutoloonsom.

Securicon staat klaar om u te helpen