Ontruimingsinstallatie

Een goed geïnstalleerd en onderhouden ontruimingsinstallatie is zeer belangrijk voor alle medewerkers, gasten en bezoekers. Bij Securicon begrijpen we het belang van ontruimingssystemen en nemen we de veiligheid van mensen zeer serieus. Wij zijn marktleider in hoogwaardige elektronische beveiligingssystemen en hebben oplossingen voor elke beveiligingsbehoefte, inclusief het installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties.

 

Wat is een ontruimingsinstallatie?

Een ontruimingsinstallatie is een evacuatiesysteem dat is ontworpen om een gebouw snel en efficiënt te ontruimen in geval van een noodsituatie. Een ontruimingsinstallatie wordt voor elk gebouw op maat gemaakt en voldoet aan de wet- en regelgeving. Doorgaans is een ontruimingsalarminstallatie gekoppeld aan een brandmeldinstallatie. Die installatie bevat dan een variatie aan brandmelders, noodverlichting, ontruimingsalarmen en andere systemen die zijn ontworpen voor een snelle en veilige evacuatie.

Er zijn verschillende soorten evacuatiesystemen, elk met zijn eigen unieke kenmerken en mogelijkheden. Een bekend systeem voor ontruiming is het type A ontruimingsinstallatie.

 

Ontruimingsinstallatie type A

Een ontruimingsinstallatie type A is specifiek bedoeld om te worden toegepast in grote en hoge gebouwen en ruimtes, vaak met meerdere verdiepingen, waar veel mensen samenkomen zoals een winkelcentrum en theater. Bij deze situaties zijn de mensen vaak niet bekend met een evacuatieprotocol. Vandaar dat een ontruimingsinstallatie type A is gebaseerd op luidsprekers. Het voldoet daarmee aan NEN 2575, de norm voor ontruimingssystemen.
Een type A ontruimingsinstallatie is bovendien uitgebreider dan een standaard evacuatiesysteem. Bij het type A installatie worden ook trappenhuizen, liften, noodverlichting en bewegwijzering om mensen in veiligheid te brengen meegenomen.

Het type A ontruimingssysteem is autonoom en heeft zijn eigen stroomvoorziening en noodstroomvoorziening. Het alarm blijft dan ook werken als de elektriciteit uitvalt door bijvoorbeeld brand of wateroverlast.

Wat is het verschil tussen ontruimingsinstallatie type A en B?

Een type B ontruimingsinstallatie komt vaker voor dan een type A. Een type B kan ook gecombineerd worden met een brandmeldinstallatie, maar hierbij worden mensen middels een ‘slow-whoop’ toonsignaal gewaarschuwd om het gebouw te verlaten. Bij een type A ontruimingsinstallatie worden er stem instructies via luidsprekers gedeeld. Daarnaast zijn de vereisten voor een type B evacuatiesysteem minder hoog met betrekking tot het oppervlak en totaal aantal personen.

Specifieke toepassingen
In ruimtes waar ook andere geluiden standaard aanwezig zijn of bijvoorbeeld slechthorenden aanwezig zijn moet er rekening gehouden worden met het volume decibel: het waarschuwingssignaal is daar extra luid.  Ook worden er naast akoestische signaalgevers (sirenes) vaak optische signaalgevers (flitslampen) toegepast, zodat het ontruimingssignaal ook zichtbaar is.

Luidsprekers bij een ontruimingsinstallatie type A

Bij een ontruimingsinstallatie van het type A geeft voorgeprogrammeerde stem instructies aan de mensen die zich in een gebouw op ruimte bevinden. Deze instructies worden afgewisseld met een geluidssignaal om ervoor te zorgen dat iedereen wordt gewaarschuwd. De instructies kunnen ook in meerdere talen worden uitgesproken, wat vooral nuttig bij gelegenheden waarbij verschillende nationaliteiten kunnen worden verwacht, zoals op luchthavens en onderwijsinstellingen.
Een extra voordeel van de luidsprekers behorende bij de ontruimingsinstallatie van type A is dat deze gebruikt kunnen en mogen worden voor andere doeleinden zoals het uitzenden van muziek en mededelingen.

 

Wanneer is ontruimingsinstallatie type A nodig?

Wanneer gebruikers van een gebouw of ruimte niet bekend zijn met de evacuatieprocedure, dan is een type A ontruimingsinstallatiesysteem zeer gewenst. Denk aan grote evenementenhallen en recreatiecentra. Indien het gebouw minstens 10.000 m2 groot is, dan is een Type A ontruimingssysteem zelfs verplicht.

Een ontruimingsinstallatie van type A (in combinatie met brandmeldinstallatie) is verplicht in de volgende situaties:

 • De totale gebruiksoppervlakte is groter dan 10.000 m2.
 • Er zijn 2 of meer verblijfsruimte waar meer dan 1.000 mensen kunnen samenkomen.
 • Er is een verblijfsruimte waar in totaal meer dan 2.000 mensen kunnen samenkomen.
 • In logiesgebouwen waarbij de hoogste verblijfsruimte hoger is dan 20m vanaf de ingang van het gebouw.

 

Kenmerken ontruimingsinstallatie type A

Het zijn dus vaak de grotere gebouwen en gebouwen met risicovolle situaties in geval van nood, waarbij een evacuatiesystemen van het type A aanwezig is. Andere voorzieningen die naast of in combinatie met een type A ontruimingsinstallatie geïmplementeerd kunnen worden, zijn:

 • Combinatie met andere systemen
  Een type A ontruimingsinstallatie kan gebruikt worden in combinatie met andere systemen zoals brandmeldinstallaties, sprinklerinstallaties en rookdetectiesystemen.
 • Mensen met mobiliteitsprobleem
  In gebouwen waar een type A ontruimingsinstallatie aanwezig is, wordt ook vaak rekening gehouden met toegankelijkheidsvoorzieningen zoals hellingen, braille, symbolen en verhoogde teksten.
 • Noodcommunicatiesystemen
  Noodcommunicatiesystemen als luidsprekers, omroepinstallaties en intercoms kunnen ook toegevoegd worden aan een type A evacuatiesysteem.
 • Evacuatieplan
  Een goed gepland en goed geoefend evacuatieplan, alsmede duidelijke procedures om te reageren op verschillende soorten noodsituaties, is essentieel voor vaste gebruikers zoals medewerkers. Deze procedure zie je ook vaak terug bij gebouwen waar een type A ontruimingsinstallatie aanwezig is.
 • Programma van Eisen
  Als een ontruimingsinstallatie type A is vereist, dan is ook een NEN2535 brandmeldinstallatie vereist. In het bijbehorende Programma van Eisen (PvE) dient te worden beschreven waaraan de brandmeld- en de ontruimingsalarminstallatie moeten voldoen.

Hoewel het type A ontruimingsinstallatie een effectief middel is om in geval van nood grote aantallen mensen snel en efficiënt uit het gebouw te krijgen, zijn andere veiligheidsmaatregelen als brandalarmen, sprinklerinstallaties en rookdetectiesystemen, ook zeer gewenst om een extra beschermingslaag te bieden. Securicon is breed gespecialiseerd in branddetectie. Ons team is beschikbaar om alle vragen en over de installatie en onderhoud van evacuatiesystemen te beantwoorden.

 

De juiste partner voor installatie van een ontruimingsinstallaties type A, B of stilalarm

Onze deskundige brandalarmtechnici zijn gespecialiseerd in de installatie en het onderhoud van ontruimingsinstallaties type A, B, stilalarmen en alle andere alarminstallaties. Wij gebruiken alleen producten en materialen van de hoogste kwaliteit om ervoor te zorgen dat het gekozen evacuatiesysteem betrouwbaar en effectief is.

Wij bieden ook voortdurend onderhoud en ondersteuning om ervoor te zorgen dat de ontruimingsinstallatie altijd in topconditie is. Goed onderhoud van een evacuatiesysteem is van cruciaal belang om de doeltreffendheid ervan in geval van nood te garanderen. Het onderhoud van onder andere een ontruimingsinstallatie type A bestaat uit regelmatige inspecties, tests en reparaties. Onderhoud bij Securicon wordt uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde technici die mogelijke problemen met het systeem kunnen identificeren en aanpakken.

Bij Securicon is klanttevredenheid onze hoogste prioriteit. Wij doen dagelijks ons best om onze klanten het hoogste niveau van service en ondersteuning te bieden. Als je op zoek bent naar een gerenommeerd en breed gespecialiseerd brandbeveiligingsbedrijf, schakel dan Securicon in. Wij hebben de kennis, ervaring en expertise om elk gebouw te voorzien van de beste ontruimingsoplossing. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze brandmeld- en ontruimingsinstallatie systemen en hoe wij jou kunnen helpen jouw eigendommen en gasten te beschermen.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

PvE Brandmeldinstallatie

Een goed geïnstalleerde en goed onderhouden brandmeldinstallatie is essentieel voor het signaleren van brand en het waarschuwen van medewerkers, gasten en bezoekers. Bij Securicon begrijpen we hoe belangrijk het is dat jouw brandmeldinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen (voortkomend uit bouwbesluit 2012) en uiteraard de eisen van bijvoorbeeld een verzekeraar waarbij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) mogelijk verplicht is.

Bij Securicon zijn we gespecialiseerd in het helpen van onze klanten bij het opstellen van een PVE voor hun brandmeldinstallatie en in het gehele traject van levering, installatie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. Ons branddetectie team heeft de kennis en ervaring die nodig is om ervoor te zorgen dat uw PVE voldoet aan alle wettelijke en gestelde eisen van een brandmeldsysteem.

 

Wat is een Programma van Eisen voor een brandmeldinstallatie?

Een Programma van Eisen (PvE) is een essentieel document voor elk gebouw waarvoor een brandmeldinstallatie vereist is. Het PvE beschrijft de specifieke eisen voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Het PvE is een document dat voor elke vereiste brandmeldinstallatie verplicht is om te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en de NEN 2535 norm.

Een brandmeldinstallatie PVE is dus een zeer uitgebreid document dat rekening houdt met alle specifieke vereisten van het gebouw, zoals omvang, bezetting en type gebruik. Het bevat onder andere informatie over het type, aantal en uitvoering van handbrandmelders en brandmelders, het type brandmeldcentrale dat moet worden gebruikt en de omvang van de bewaking (zoals een niet geautomatiseerde bewaking, gedeeltelijke bewaking, volledige bewaking). Het Programma van Eisen voor een brandmeldinstallatie bevat ook details over de voeding van het brandmeldsysteem, de eventuele doormelding en communicatie en met andere systemen en de procedures voor het testen en het onderhoud.

Houdt een Programma van Eisen alleen rekening met het brandalarmsysteem?

Met een PvE kan het brandalarmsysteem zodanig worden ontworpen en worden uitgevoerd, dat het een brand zo snel en doeltreffend mogelijk kan detecteren en de mensen in een gebouw ervoor kan waarschuwen. Het PvE houdt er ook rekening mee dat de brandmeldinstallatie compatibel is met andere veiligheidssystemen in het gebouw, zoals het brandbestrijdingssysteem, de ontruimingsinstallatie en het evacuatieplan.

 

Wat zijn de uitgangspunten voor een PvE?

Doel van de brandmeldinstallatie

In het programma van eisen (pve) word als eerste het doel of de doelstelling van de installatie beschreven, bijvoorbeeld persoonlijke bescherming, schadebeperking, sturen brandbeveiligingsinstallaties, bescherming milieu, continuïteit bedrijfsvoering.

Omvang brandmeldinstallatie

Een van de belangrijkste uitgangspunten in een PvE voor brandmeldinstallaties is de omvang van de brandmeldinstallatie. De minimale omvang van de brandmeldinstallatie is meestal vastgelegd in het Bouwbesluit, maar verzekeraars kunnen ook aanvullende eisen stellen om ervoor te zorgen dat de installatie het gebouw en de mensen en inboedel doeltreffend kan beschermen.

Verdeling detectiezones

Een ander belangrijk principe is de verdeling van het gebouw in detectiezones. Dit is essentieel om snel de locatie van een brand te kunnen bepalen en dienovereenkomstig te reageren. Dit is vooral belangrijk in grote gebouwen, waar het moeilijk kan zijn de brandhaard te lokaliseren. Door het gebouw op te delen in detectiezones kan de locatie van een brand snel worden vastgesteld en kan actie worden ondernomen om de brand in te dammen.

Alarmzones

In een PvE worden ook alarmzones vastgesteld voor brandmeldinstallaties. Het verdelen van het gebouw in alarmzones is belangrijk om paniek te voorkomen en overbelasting van vluchtwegen te vermijden. Dit is vooral belangrijk in gebouwen zoals ziekenhuizen, waar het essentieel is om patiënten en personeel snel en efficiënt te kunnen evacueren.

Controlefuncties

De controlefuncties worden ook beschreven in een PvE voor brandmeldinstallaties.

 

Wie mag een brandmeldinstallatie PvE opstellen?

Het opstellen van een Programma van Eisen is een complex proces dat de inbreng vereist van verschillende deskundigen, waaronder architecten, brandveiligheidsingenieurs en gecertificeerde brandalarmtechnici. Het is belangrijk om samen te werken met een gerenommeerd bedrijf zoals Securicon die zijn gespecialiseerd in branddetectie. Onze opgeleide professionals beschikken over de nodige kennis en ervaring om ervoor te zorgen dat het PvE nauwkeurig en volledig is en voldoet aan alle wettelijke vereisten voor de brandmeldinstallatie.

 

Een brandmeldinstallatie met PvE nodig?

Samengevat is een Programma van Eisen (PvE) een verplicht document voor elk gebouw waarvoor een brandmeldinstallatie nodig is. Het beschrijft de specifieke eisen voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de brandmeldinstallatie en zorgt ervoor dat de brandmeldinstallatie zodanig wordt ontworpen en uitgevoerd dat deze zo snel en effectief mogelijk en conform het Bouwbesluit 2012 en de NEN 2535 normen een brand kan detecteren en bewoners kan alarmeren.

Bij Securicon zijn we gespecialiseerd in het helpen van onze klanten bij het opstellen van een PvE voor hun brandmeldinstallatie. Ons ervaren team heeft de kennis en het inzicht die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het PvE voldoet aan alle wettelijke eisen van een brandmeldsysteem en voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Naast het opstellen van een PvE en de installatie van het brandalarmsysteem bieden wij ook doorlopend onderhoud en ondersteuning aan om ervoor te zorgen dat jouw brandmeldsysteem altijd in topconditie is.

Ben je op zoek naar een brandmeldinstallatie die voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en NEN 2535, moet er een Programma van Eisen (PvE) opgesteld worden en wil je werken met een bedrijf dat je kunt vertrouwen, schakel dan Securicon in. Wij hebben de kennis, ervaring en expertise om jouw pand te voorzien van de beste brandbeveiligingsoplossing. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over het opstellen van een PvE brandmeldinstallatie en onze onderhoudsdiensten.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

Brandmeldinstallatie NEN 2535

Voor de bescherming van je pand, inboedel, medewerkers en bezoekers, is een goed geïnstalleerde en onderhouden brandmeldinstallatie (BMI) essentieel. En bij Securicon begrijpen we hoe belangrijk het is dat de brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2535.

Bij Securicon zijn we gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties die voldoen aan de NEN 2535. Ons team van brandalarmtechnici heeft de kennis en ervaring om een brandmeldsysteem te ontwerpen, te installeren en te onderhouden dat voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en compatibiliteit.

 

Wanneer moet een bedrijf een brandmeldinstallatie hebben?

Een brandmeldinstallatie is belangrijk voor de brandveiligheid van een gebouw en helpt een beginnende brand in een vroeg stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren. Met het vroeg signaleren van een brand kan schade en leed worden beperkt of zelfs worden voorkomen.

Een bedrijf moet een brandmeldinstallatie hebben wanneer dat volgens het Bouwbesluit 2012 verplicht is. Dit hangt af van verschillende factoren zoals de gebruiksfunctie van het pand, het vloeroppervlak, de hoogte, de ligging en een volledige of gedeeltelijke bewaking van de locatie. In ditzelfde bouwbesluit wordt ook beschreven of de installatie over een doormelding moet beschikken en of de installatie voorzien moet zijn van een inspectiecertificaat.
Voor de panden waar een brandmeldinstallatie verplicht is, moet deze altijd voldoen aan de NEN 2535 norm en daarnaast moet er een door de gemeente goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) opgesteld zijn.

Vrijwillig een brandmeldinstallatie aanbrengen

Heeft jouw bedrijfspand geen brandmeldinstallatie voorgeschreven volgens het Bouwbesluit 2012 en is daarom een brandmeldinstallatie niet verplicht? Ook dan kiezen veel organisaties alsnog voor een goed geïnstalleerde en goed onderhouden brandmeldinstallatie. Eventueel kan er in deze gevallen worden afgeweken van de NEN 2535 norm en keuringsplicht.

Redenen on te kiezen voor een brandmeldinstallatie.

 • Veiligheid: Met een brandmeldinstallatie kun je een brand snel ontdekken waardoor hulpdiensten zoals de brandweer gericht aan de slag kunnen.
 • Veiligheid: Een brandmeldinstallatie heeft eveneens een rol als ontruimingsinstallatie. Bij een brandmelding worden mensen snel gealarmeerd zodat ze zich direct in veiligheid kunnen brengen.
 • Verzekering: Sommige verzekeraars eisen een NEN 2535 brandmeldinstallatie om de verzekering af te sluiten.
 • Imago: Het installeren van een brandmeldinstallatie helpt bedrijven die zich willen profileren als veilig en verantwoordelijk kan helpen bij het versterken van hun imago.

 

Wat is de NEN 2523?

NEN 2535 is een norm die richtlijnen geeft voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van brandmeldinstallaties. NEN 2535 zorgt ervoor dat alle brandmeldinstallaties op elkaar aansluiten en dat ze voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en betrouwbaarheid. Door een brandmeldinstallatie te installeren die voldoet aan NEN 2535 ben je ervan verzekerd dat het pand en de mensen in het pand adequaat worden gewaarschuwd bij brand.

 

Is mijn pand verplicht om een NEN 2523 brandmeldinstallatie te hebben?

Het Bouwbesluit 2012 vermeldt niet specifiek welk type gebouwen verplicht zijn om een NEN 2535 brandmeldinstallatie te hebben. Hieronder volgen een paar voorbeelden van diverse soorten panden waar een NEN 2535 brandmeldinstallatie sowieso verplicht is:

 • Openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, theaters en overheidsgebouwen.
 • Gebouwen met een hoog risico op brand, zoals hotels, appartementencomplexen en zorggebouwen.
 • Grote gebouwen met veel bezoekers zoals winkelcentra, kantoren en verzorgingshuizen.
 • Industriële gebouwen zoals fabrieken en magazijnen.

Gebouwen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of verwerkt.
Het is belangrijk om te benadrukken dat dit slechts een selectie is van voorbeelden van gebouwen waar een NEN 2535 brandmeldinstallatie verplicht is.

Is een brandmeldinstallatie die niet voldoet aan NEN 2535 ook mogelijk?

Een brandmeldinstallatie die niet voldoet aan NEN 2535 komt in de praktijk weinig voor. Als voor jouw pand een brandmeldinstallatie is voorgeschreven volgens het Bouwbesluit 2012, dan is een brandmeldinstallatie sowieso verplicht. NEN 2535 beschrijft op welke wijze deze geïnstalleerd moet worden voor het betreffende gebouw. Brandmeldinstallaties die door Securicon worden geïnstalleerd voldoen standaard aan de NEN 2535 norm.

In gebouwen die niet verplicht zijn om een brandmeldinstallatie te hebben kunnen er alternatieve vormen van branddetectie aangebracht zoals rookmelders conform NEN 2555, en brandmelders of branddetectie die aangesloten zijn op een inbraakalarmsysteem.

 

Hoe wordt een brandmeldinstallatie onderhouden?

Een brandmeldinstallatie is van groot belang voor de brandveiligheid van een pand. Om deze installatie optimaal te laten functioneren is het van groot belang deze jaarlijks te onderhouden en maandelijks te controleren.
Onderhoud van een brandmeldinstallatie moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf zoals Securicon. Onze opgeleide onderhoudsmonteurs kijken de brandmeldinstallatie na op defecten, we vervangen onderdelen en we testen of de installatie naar behoren functioneert.
Om te verzekeren dat de installatie in topconditie blijft, is het van groot belang om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten zodat de brandmeldinstallatie jaarlijks wordt onderhouden. Dit helpt bij het verminderen van onnodige storingen en waarborgt de veiligheid van uw pand en de personen die er werken of verblijven.

 

Een NEN 2535 brandmeldinstallatie laten installeren

Bij Securicon begrijpen we dat elk gebouw uniek is en daarom bieden we branddetectie oplossingen op maat voor elke beveiligingsbehoefte. Ons team van experts werkt nauw met jou samen om een brandalarmsysteem te ontwerpen dat is afgestemd op specifieke behoeften van het pand en het budget. Wij zorgen er uiteraard voor dat het installatieproces efficiënt en effectief verloopt. We gebruiken alleen producten en materialen van de hoogste kwaliteit om ervoor te zorgen dat jouw brandmeldinstallatie NEN 2535 betrouwbaar en effectief is.

Naast installatie bieden we ook doorlopend onderhoud en ondersteuning om ervoor te zorgen dat het brandmeldsysteem altijd in topconditie is. Ons team van opgeleide technici voert regelmatig inspecties en tests uit om ervoor te zorgen dat het brandalarmsysteem altijd functioneel is.

Is een brandmeldinstallatie die voldoet aan de NEN 2535 verplicht voor jouw pand en wil je werken met een bedrijf dat je kunt vertrouwen, schakel dan Securicon in. Wij hebben de kennis, ervaring en expertise om gebouwen te voorzien van de beste brandbeveiligingsoplossing. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze NEN 2535 brandmeldinstallatie oplossingen en onderhoudsdiensten.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

Eocortex VMS

Eocortex is een wereldwijde leverancier van Open Platform Video Management Software (VMS) met video-analyse en netwerkvideo-recorders (NVR).

Momenteel hebben meer dan 23.000 videobewakingssystemen, met meer dan 300.000 IP-videocamera’s, met succes Eocortex over de hele wereld in meer dan 40 landen. Met Eocortex kunt u een schaalbaar systeem bouwen met een onbeperkt aantal IP-camera’s, servers en werkstations. De Eocortex-dealerketen bevat meer dan 5.000 systeemintegrators en distributeurs van videobewakingssystemen.

In 2015 werd het project van de onderneming door de Silicon Valley-investeerders tijdens de Draper University-wedstrijd als de beste erkend. De projecten van 36 ondernemers uit 13 landen namen deel aan de competitie.

Eocortex wordt aanbevolen door Benchmark UK-beveiligings magazine als een krachtig, flexibel en efficiënt product dat zowel gemakkelijk te installeren als eenvoudig te configureren is.

Eocortex-software met intelligente functies zorgt voor veiligheid en optimaliseert bedrijfsprocessen in bedrijven als Hugo Boss en Wimm Bill Then en wordt daarom gebruikt om beveiliging te bieden in grote zee- en luchthavens (in Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Rusland, enz.).

Eocortex heeft een internationale prijs voor innovatie ontvangen en werd een van de eerste bewoners van de innovatiestad Skolkovo.

Functionaliteiten van Eocortex

Hyperintelligent.

Voor elke camera die in het systeem aanwezig is, is het mogelijk diverse intelligente features te activeren. Hiermee wordt plots een standaard camera voorzien van bijvoorbeeld gezichtsherkenning, personentelling, sabotage detectie, etc. Zie voor alle mogelijkheden de bovenstaande afbeelding over intelligente features.

Unieke features

Eocortex kent enkele unieke features:

– Suspect search, het op kenmerken (kleur, vorm etc) terugzoeken van een object/persoon met één camera.

– Suspect tracking, het zoeken van personen/objecten binnen meerdere camera’s.

– Softwarematige dewarping van fisheye camera’s. Elke fisheye camera is voor live en opgenomen beelden te gebruiken, zonder allerlei lastige integraties of installatie van drivers.

 

Waarom Eocortex?

 

Open platform

Een echt op maat gemaakte, naadloze beveiligingsoplossing is mogelijk dankzij de flexibiliteit van Eocortex. Op dit moment is het mogelijk 4.000 verschillende IP camera’s aan te sluiten van meer dan 130 merken, inclusief ONVIF en PSIA ondersteuning.

Toekomstbestendig

Eocortex beperkt zich niet tot bepaalde typen camera’s of merken. Dus als u de camera’s gaat vervangen, kunt u de software gewoon behouden. U betaalt slechts eenmalig voor een licentie, dus geen jaarlijks terugkerende licentiekosten.

Schaalbaar

Meer camera kanalen en/of meer functionaliteit is slechts een kwestie van het uitbreiden van uw licenties. Indien meer rekenkracht nodig is, kunnen eenvoudig meer servers worden toegevoegd. Aan de gebruikerszijde merkt u hier niets van, het blijft één systeem. U kunt zoveel werkstations toepassen als u wilt. Dit geldt ook voor het aantal monitoren dat aan te sluiten is op elk van deze werkstations.

Gebruiksvriendelijk

De software is eenvoudig te gebruiken en makkelijk aan te leren. De geavanceerde functionaliteiten zorgen ervoor dat u het systeem op maat kunt beheren en de individuele operationele behoeften simpel kunt configureren. Er zijn verschillende manieren om de beelden te bekijken en te beheren. Net wat voor u het prettigst werkt. Bijvoorbeeld de flexibele planning tool waarbij u camera’s kunt plaatsen op een plattegrond en vanuit hier elke gewenste camera kunt aanklikken en bekijken.

Tot 262 camera’s op een scherm

Multiscreen, video wall of monitoring op één enkel scherm. De software maakt alles mogelijk. Zelfs het tonen tot 262 camera’s op één monitor. Meerdere monitoren per PC zijn natuurlijk ook mogelijk, zónder extra licentie.

Gratis app voor Apple, Android en Windows

Met Eocortex heeft u overal ter wereld toegang tot uw camerabeelden met behulp van een webbrowser of de gratis app voor iOS, Android of Windows Mobile.

Grootste verschillen

Bestaande Video Management systemen zoals Milestone werken goed op een windows server, maar Eocortex heeft enkele grote voordelen.

 1. Intelligente analyse voor terugkijken beelden
 2. Gezichtsherkenning met database van 10 tot 10.000.000 gezichten
 3. Gratis softwareupdates
 4. Eenmalige aanschaf software, geen abonnementsvorm

Wanneer een VMS

Wanneer heeft u nu een video management systeem nodig en wanneer heeft u voldoende aan een embedded recorder? Het beste antwoord is te vinden door te kijken hoe intensief u uw camerasysteem gebruikt en welke functionaliteit er is vereist.

Een hele eenvoudige scan wanneer u zeker een VMS moet overwegen:

 1. U wilt geavanceerd beelden kunnen terugzoeken (Personen met een groene trui)
 2. U besteed dagelijk meer dan 30 minuten aan het terugkijken van beelden
 3. U heeft een bemande video controlekamer met meerdere schermen
 4. U wilt middels wisselende kentekens een poort open sturen
 5. U wilt middels gezichtsherkenning simpele toegang verlenen (onveilig)

Adviseur

Securicon is een officiële technische gecertificeerde dealer van de Eocortex software. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij kunnen u de beste oplossing adviseren als u ons vertelt wat u wilt bereiken met uw camerasysteem. Ook kunt u terecht op de website van Eocortex

Waarom Securicon voor uw cameratoezicht?

Securicon is een gerenommeerd installatiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in installeren en onderhouden van inbraakdetectiesystemen, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, camerasystemen en toegangscontrole.

Securicon werkt landelijk,  is toonaangevend op het gebied van hoogwaardige elektronische beveiliging, werkt nauw samen met de meldkamer en heeft oplossingen voor elke beveiligingswens.

Met welke methode van cameraobservatie u uw pand wilt beveiligen, daar gaan we graag  met u over in gesprek. Want elk bedrijf vraagt om een andere aanpak en maatwerk is daar bij de standaard.

Wens je meer informatie of wil je vrijblijvend een offerte aanvragen, klik dan hier om contact met ons op te nemen!

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

AVG en cameratoezicht

Wat mag wel bij cameratoezicht en wat niet?

Wil je camera’s inzetten op en rond de werkvloer, dan krijg je te maken met regels en beperkingen van de overheid. Die zijn beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG dient ter bescherming van de privacy van de personen die je camera’s registreren.

Voordat je overgaat tot de aanschaf van camerabeveiliging is het goed om te bepalen of je cameragebruik echt nodig hebt. Dat kan zo zijn omdat er bijvoorbeeld bij je bedrijf is ingebroken en er geen andere, betere manier is om dit te voorkomen.

Concludeer je dat cameratoezicht noodzakelijk is, dan is er nog een aantal zaken dat je moet uitzoeken en regelen:

1. Heeft je bedrijf een gerechtvaardigd belang?
Dit gaat meestal over zaken als het beschermen van bedrijfseigendommen, de veiligheid van je werknemers en de veiligheid van personen die je bedrijf bezoeken. Daarbij moet je jouw belang altijd afwegen tegen het privacybelang van de personen. De impact van het cameragebruik op de privacy van de personen moet zo klein mogelijk zijn.

Daarbij is het goed om een zogenaamd cameraprotocol op te stellen. Daarin staat beschreven hoe je met camerabeelden omgaat. Dan kun je aantonen dat je richtlijnen hebt voor het omgaan met de privacy van de personen en dat je zorgvuldig met die gegevens omgaat.

2. Heb je een Privacy Impact Assessment (PIA) nodig?
Wil je structureel en grootschalig cameratoezicht gebruiken, dan is een PIA verplicht. Dit is een instrument waarmee je privacyrisico’s op een gestructureerde en heldere manier in kaart kunt brengen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als je met een verborgen camera opnamen wilt maken van werknemers.

3. Heeft je bedrijf een Ondernemingsraad (OR), vraag dan instemming
Voor het toepassen van cameratoezicht – voor welke reden dan ook – heb je instemming van de OR nodig.

4. Informeer personen over het cameratoezicht
Dat kan door simpelweg een bord te plaatsen waarop je aangeeft dat je op of rond de werkvloer gebruikmaakt van cameratoezicht en waarvoor je het gebruikt.

5. Waarborg de rechten van de betrokken personen
Iedereen die op je camerabeelden voorkomt, heeft rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens. Zoals het recht om de beelden in te zien.

6. Bewaar de beelden niet langer dan nodig
Je mag camerabeelden niet langer dan vier weken bewaren. Alleen bij geregistreerde incidenten is die termijn langer. In dat geval geldt zo lang als het nodig is om het incident af te handelen.

7. Beperk de toegang tot de beelden
Zorg ervoor dat niet iedereen bij de camerabeelden kan. Dat kan met het regelen van zogenaamde toegangsrechten. Je kunt dit vastleggen in het cameraprotocol. Daarin kun je ook opnemen wie toegang heeft tot de camerabeelden als er een incident is geweest.

8. Documenteer je cameratoezichtsbeleid
Je kunt dit vastleggen in een cameraprotocol. Daarmee voldoe je aan de documentatieplicht zoals vermeld in de AVG.

9. Evalueer het cameratoezicht
Evalueer regelmatig het cameratoezicht. Dat kan bijvoorbeeld één keer per halfjaar. Toets het aan de hierboven vermelde punten. Mocht het nodig zijn, pas dan je beleid en documentatie aan.

10. Ook de andere AVG-regels zijn van belang
Zorg ervoor dat je met je cameratoezicht ook voldoet aan de andere regels uit de AVG. Zo moet je ervoor zorgen dat je je camerabeelden beveiligt. Ook moet je de verwerking van de camerabeelden opnemen in het register verwerkingen.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

Suprema BioEntry P2 Mifare

Suprema BioEntry P2 Mifare

De Suprema BioEntry P2 is een razendsnelle en nauwkeurige vingerafdrukscanner voor binnen, waarmee u alleen geautoriseerde bezoekers toegang verleent. Met een breedte van slechts 50 mm past dit toegangssysteem op de meeste deurposten. De BioEntry P2 is bevat tevens een ingebouwde RFID kaartlezer.

Eigenschappen Suprema BioEntry P2

Compacte vingerafdrukscanner, slechts 50 mm breed
Geschikt voor maximaal 10.000 gebruikers
Kan vingerafdrukken en RFID-kaarten lezen
Met geavanceerd vingerafdrukalgoritme van Suprema
Gevoed via 12V DC voedingadapter
Uitgerust met snelle processor: 1,0 GHz
Alleen geschikt voor binnen

Compacte vingerafdrukscanner met kaartlezer

Beheer de toegang tot uw pand met de Suprema BioEntry P2; een compacte vingerafdrukscanner met het toonaangevende beveiligingsalgoritme van Suprema. De uitstekende hardware, gecombineerd met een hoge responsrate en nauwkeurigheid, maakt dit een van de beste vingerafdrukscanners in zijn klasse. De BioEntry P2 beschikt ook over een ingebouwde RFID kaartlezer zodat bezoekers zich met een kaart kunnen identificeren. Met een breedte van slechts 50 mm is de Suprema BioEntry P2 ook op smalle oppervlakken te installeren.

Gebruik smartphone als sleutel

Met de Suprema BioStar 2 Mobile Card kunnen gebruikers zelfs hun smartphone gebruiken als identificatiemiddel om toegang te krijgen. Door de ondersteuning van NFC en Bluetooth Low Energy hoeven gebruikers hun telefoon alleen maar vlak bij de BioEntry P2 te houden om hun persoonlijke gegevens te laten aflezen. De gebruikersnaam, vingeradruk en pincode worden beveiligd opgeslagen op de app.

Suprema BioStar 2

Elk Suprema IP-based product wordt standaard geleverd met een gratis versie van de BioStar 2 software. Met deze software kunt u tot maximaal 5 devices configureren. Denk daarbij aan het instellen van tijdsprogramma’s, het verlenen van toegang aan uw personeel en tijdsregistratie. Wilt u meer dan 5 devices configureren of wilt de mogelijkheden van uw Suprema product uitbreiden? Neem dan contact met ons op.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

Suprema FaceStation 2

Suprema FaceStation 2

De Suprema FaceStation 2 is een toegangscontrolesysteem dat werkt op basis van gezichtsherkenning. De biometrische terminal herkent tot wel 30.000 personen en verleent binnen enkele seconden toegang. Authenticatie met Mifare en Proximity toegangskaarten en tags is ook mogelijk.

Eigenschappen Suprema FaceStation 2
Geavanceerd systeem voor toegangscontrole en tijdsregistratie
Werkt op basis van gezichtsherkenning
Geheugen voor 30.000 gebruikers
Video-telefoon (SIP) integratie mogelijk
4″ LCD touchscreen en eenvoudige gebruikersinterface
Werkt ook met Mifare en Proximity kaarttechnologie
Bevat een snelle 1.4GHz Quad Core processor

Geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie

Het toegangscontrolesysteem is voorzien van intelligente gezichtsdetectie-technologie, waardoor gezichten (op een hoogte van 1,45-2,10 meter) binnen enkele seconden worden herkend aan de hand van diverse kenmerken. Gebruikers kunnen zich met een groep van maximaal 5 personen tegelijk melden bij de Suprema FaceStation 2, omdat hij ook groepsmatching ondersteunt. De infrarood camera van de biometrische terminal reageert alleen op gezichten en niet op foto’s op papier of op schermen, wat hem bestand maakt tegen sabotage.

Vernieuwd toegangscontrolesysteem

De Suprema FaceStation 2 verleent toegang op basis van gezichtskenmerken. De gezichtsherkenning verloopt bij de FaceStation 2 wel drie keer zo snel als bij het eerste model. Door dit vernieuwde model toegangscontrolesysteem blijft uw pand zeer goed beveiligd. Ongewenste personen kunnen het pand niet betreden en tegelijkertijd registreert u eenvoudig de in- en uitkloktijden van medewerkers.

Geheugen voor 30.000 gebruikers

De Suprema FaceStation 2 beschikt over een grote opslagcapaciteit. Het systeem onthoudt maar liefst 30.000 verschillende gebruikers, inclusief foto’s. Dit betekent dat de FaceStation 2 op basis van gezichtskenmerken 30.000 verschillende foto’s kan koppelen aan de bijbehorende personen. De krachtige 1.4GHz Quad Core processor maakt het mogelijk om gezichten snel te matchen met foto’s uit het geheugen.

Werkt onder uiteenlopende omstandigheden

Het toegangscontrolesysteem doet zijn werk onder diverse omstandigheden. De FaceStation 2 detecteert gezichten namelijk niet alleen in daglicht, maar ook wanneer het donker is. De maximale lichtsterkte die de terminal aankan is wel 25.000 lux. Dit betekent dat de Suprema FaceStation 2 functioneert bij uiteenlopende lichtsterktes (behalve direct zonlicht).

Mifare en Proximity kaarttechnologie

Het Suprema FaceStation 2 is speciaal ontworpen voor gezichtsherkenning, maar bevat ook een Mifare/Proximity kaartlezer. Deze kaartlezer accepteert Mifare en Proximity kaarten en tags, waarmee u toegang kunt krijgen tot een gebouw of ruimte.

Suprema BioStar Free

Elk Suprema IP-based product wordt standaard geleverd met een gratis versie van de BioStar software, waarmee u maximaal 100 devices kunt configureren. Denk daarbij aan het instellen van tijdsprogramma’s, het verlenen van toegang aan uw personeel en tijdsregistratie. Biostar is zeer veilig en niet uitwisselbaar met derden. De software is gratis, maar voor extra functies betaalt u wel een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

Suprema BioEntry W2 ODP

Suprema BioEntry W2 ODP

De Suprema BioEntry W2 is een geavanceerd toegangscontrolesysteem dat toegang verleent op basis van vingerafdrukken en RFID-toegangskaarten. Het systeem kan als stand-alone apparaat gebruikt worden, maar is ook integreerbaar in een IP-beveiligingsnetwerk. Geschikt voor buiten (IP67).

Eigenschappen Suprema BioEntry W2

Toegangsbeheer op basis van vingerafdrukken en RFID-kaarten
Met geavanceerd vingerafdrukalgoritme van Suprema
802.3af Power over Ethernet (PoE) ondersteuning
Uitgerust met snelle processor: 1,2 GHz
Stand-alone of in een netwerk te installeren
Vandaalbestendig (IK09)
Bestand tegen stof en water (IP67)
Werkt alleen met BioStar 2 software

Razendsnelle vingerafdrukscanner met RFID

Met de Suprema BioEntry W2 beheert u de toegang tot een locatie op basis van vingerafdrukken. Dankzij de ingebouwde 1,2 GHz Quad-core processor is de Suprema BioEntry W2 is een van de snelste vingerafdrukscanners van dit moment. Gebruikers genieten niet alleen van een hoge responsrate, het apparaat is ook zeer nauwkeurig door de LFD (Live Finger Detection) technologie. Deze slimme techniek is in staat om nagemaakte vingerafdrukken feilloos te negeren. Daarnaast is de Suprema BioEntry W2 ook uitgerust met een RF-lezer voor het scannen van RFID-toegangskaarten.

Robuuste outdoor behuizing

De Suprema BioEntry W2 is voorzien van een robuuste behuizing die het apparaat geschikt maakt voor buiteninstallatie. Het toegangscontrolesysteem is namelijk stof- en waterbestendig en beschikt over een IP67-certificering. De behuizing is tevens schokbestendig (IK09), waardoor de BioEntry W2 bestand is tegen vandalisme.

PoE ondersteuning

De Suprema BioEntry W2 is uitgerust met een PoE-module, zodat het apparaat direct gevoed kan worden via de netwerkkabel. Ook zorgt PoE ervoor dat de installatie van dit bedieningssysteem snel en simpel verloopt.

Suprema BioStar Free

Elk Suprema IP-based product wordt standaard geleverd met een gratis versie van de BioStar software. Met deze software kunt u tot maximaal 20 devices configureren. Denk daarbij aan het instellen van tijdsprogramma’s, het verlenen van toegang aan uw personeel en tijdsregistratie. De software is gratis, voor de ingebruikstelling betaalt u wel een meerprijs.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

Suprema FaceLite

Suprema FaceLite

De Suprema FaceLite is een toegangscontrolesysteem dat werkt op basis van gezichtsherkenning. De biometrische terminal herkent tot wel 30.000 gezichten en verleent binnen enkele seconden toegang. Authenticatie met toegangskaarten, tags en smartphones is ook mogelijk.

Eigenschappen Suprema FaceLite

Geavanceerd systeem voor toegangscontrole en tijdsregistratie
Werkt op basis van gezichtsherkenning
Geheugen voor 30.000 gebruikers
Sabotageproof: reageert niet op foto’s of beeldschermen
2″ TFT kleurenscherm en eenvoudige gebruikersinterface
Kan overweg met verschillende lichtomstandigheden
Zeer hoge security met encryptie en beveiligde communicatie
Met RFID-kaartlezer
Snelle 1.2GHz Quad Core processor
Afmetingen: 80 x 160.3 x 71.8 mm

Compact toegangscontrolesysteem

De Suprema FaceLite is een compacte en geavanceerde gezichtsherkenningsterminal waarmee u de toegang tot uw pand kunt beheren. Met dit toegangscontrolesysteem blijft uw pand zeer goed beveiligd, doordat alleen toegang wordt verleend aan geauthenticeerde personen. Tegelijkertijd registreert u eenvoudig de in- en uitkloktijden van medewerkers. De Suprema FaceLite heeft een afmeting van slechts 80 x 160.3 x 71.8 mm.

Geheugen voor 30.000 gebruikers

De Suprema FaceLite beschikt over een grote opslagcapaciteit en heeft een geheugen voor maar liefst 30.000 verschillende gezichten. De FaceLite maakt een match op basis van verschillende foto’s uit de database en koppelt deze dan aan de bijbehorende personen. Dankzij de krachtige 1.2GHz Quad Core processor gaat dit proces razendsnel. Gezichtsdata wordt automatisch versleuteld zodat deze gegevens optimaal beveiligd zijn.

Werkt onder uiteenlopende lichtomstandigheden

Dankzij de gepatenteerde optische technologie van Suprema past de FaceLite zich automatisch aan verschillende lichtomstandigheden aan. Hierdoor is de FaceLite niet alleen in staat om gezichten in daglicht te herkennen, maar ook wanneer het donker is. De maximale lichtsterkte die de terminal aankan is wel 25.000 lux.

RFID-kaartlezer

Naast een gezichtsscanner is de Suprema FaceLite ook voorzien van een RFID-kaartlezer. Deze kaartlezer accepteert vrijwel alle soorten RFID kaarten en tags, waaronder 125kHz EM en 13.56MHz Mifare, Mifare Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC en 2.4GHz BLE. Zo kunt u bezoekers of medewerkers ook toegang verlenen via een pas, tag of zelfs een smartphone.

Suprema BioStar Free

Elk Suprema IP-based product wordt standaard geleverd met een gratis versie van de BioStar software, waarmee u maximaal 100 devices kunt configureren. Denk daarbij aan het instellen van tijdsprogramma’s, het verlenen van toegang aan uw personeel en tijdsregistratie. Biostar is zeer veilig en niet uitwisselbaar met derden. De software is gratis, maar voor extra functies betaalt u wel een meerprijs. Neem hiervoor contact met ons op.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

EVAC Paging

Wat is een stilalarminstallatie systeem?

Een draadloze stilalarminstallatie scheelt kostbare tijd bij calamiteiten. Hoeveel tijd exact, dat bepaalt u zelf. Bij Securicon kun je kiezen uit vier betrouwbare en kosteneffectieve systemen met oplopende functionaliteit.

Bij calamiteiten of brand is het cruciaal dat BHV-ers zo snel en accuraat mogelijk op de hoogte worden gebracht. Hoe eerder BHV-ers op de desbetreffende locatie zijn, des te groter de kans op beperking van schade en letsel. Met een draadloze stilalarminstallatie wordt een BHV-medewerker direct geïnformeerd over de aard en locatie van het incident. In zorginstellingen en gevangenissen is het gebruik van een draadloze stilalarminstallatie verplicht (NEN 2575-4:2013), vanwege de verminderde zelfredzaamheid van bewoners. Op industriële locaties zijn de systemen vaak gewenst. Hertek biedt voor iedere situatie een kant-en-klare oplossing conform wetgeving NEN 2575-4:2013.

EVAC Paging

Als je BHV-ers binnen jouw gebouw en terrein adequaat wilt informeren, dan is EVAC Paging een oplossing. De basisuitvoering van EVAC draadloze stilalarmontruimingen, stuurt meldingen naar professionele Atus pagers (piepers). Het is een kosteneffectief systeem omdat het maar bestaat uit slechts één kast. Hierdoor is het systeem binnen no-time te installeren: wandkast ophangen, voeding-en brandmeldcentrale aansluiten en je bent klaar. Dit systeem is ideaal voor kleinschalige zorglocaties omdat zij hiermee snel en kosteneffectief aan de wettelijke eisen voldoen en probleemloos gecertificeerd kunnen worden.

EVAC Paging+

Indien je naast de BHV-ers binnen uw gebouw en terrein, ook externe BHV-ers adequaat wilt informeren, dan is EVAC Paging+ de uitkomst. Deze draadloze stilalarminstallatie stuurt niet alleen meldingen naar pagers, maar ook sms-jes naar GSM toestellen en smartphones. EVAC Paging+ biedt de mogelijkheid om het hele BHV-team, inclusief vrijwilligers, in één keer in te lichten. Hierdoor is het geschikt voor situaties als avond, nacht en weekend met krappe personeelsbezetting en is snelle hulp gegarandeerd. De EVAC Paging+ is net zo eenvoudig te installeren als de basisuitvoering.

EVAC IP-DECT en EVAC IP-DECT+

Heb je naast een IP-DECT communicatiesysteem van NEC een apart oproepsysteem voor ontruimingsalarmering? Dan is EVAC IP-DECT het geïntegreerde alternatief. EVAC IP-DECT combineert beide in één systeem(kast) en uw BHV-ers kunnen volstaan met nog maar één handset. EVAC IP-DECT+ voegt daar nog eens alarmering buiten het complex door middel van sms aan toe. Zo zijn uw medewerkers en cliënten optimaal beveiligd.

/* Custom Archives Functions Go Below this line *//* Custom Archives Functions Go Above this line */

Securicon staat klaar om u te helpen