Wat is een brandmeldinstallatie?

Wat is een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie, afgekort ook wel BMI genoemd, dient ervoor om zo snel mogelijk te melden dat en waar er in een gebouw brand is. Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders, handmelders en signaleringen zoals sirenes en flitslichten. De brandmeldinstallatie stuurt andere brandbeveiligingsinstallaties aan, zoals bijvoorbeeld ontruimingsalarmsystemen, branddeuren of blusinstallaties. Hoe sneller een brand ontdekt is, hoe meer tijd er is om iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken.

Direct aan de slag met een brandmeldinstallatie? Neem contact op met de brandveiligheidadviseur van Securicon.

 

Brandmeldcentrale met melders

Een brand ontdekken

Met een brandmeldinstallatie wordt een brand in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt. Zo kunnen snel de nodige maatregelen worden genomen. Er wordt bijvoorbeeld een ontruimingsalarm geactiveerd om mensen te evacueren, deuren worden automatisch opengezet of er wordt een blussysteem geactiveerd.

Zoveel mogelijk schade beperken

Door snel in te spelen bij een gevaarlijke situatie wordt zoveel mogelijk schade voorkomen. Een brandmeldinstallatie voorkomt bijvoorbeeld:

 • Verwondingen aan de aanwezige personen indien ze op tijd kunnen vluchten
 • Brandschade in- en aan gebouwen wanneer er geblust kan worden
 • Uitbreiding van brand door tijdig de branddeuren en scheidingen dicht te sturen
 • Milieuschade wanneer de deuren van ruimten met schadelijke stoffen zichzelf afsluiten

 

Wat is het verschil tussen een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie?

De brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie worden vaak door elkaar gehaald waardoor er verwarring ontstaat. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden, kijken we naar de primaire doelen van de twee installaties.

Een brandmeldinstallatie heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium een brand te ontdekken en vervolgens een signaal te sturen naar ontruimingsalarmsystemen, brandbeveiligingsinstallaties, brandweer of automatische blusinstallaties.

Een ontruimingsinstallatie heeft als doel het beschermen van mensenlevens door hen bij calamiteiten tijdig te alarmeren, waardoor zij het pand veilig kunnen verlaten.

Type ontruimingsinstallaties

Een ontruimingsinstallatie kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd, afhankelijk van bijvoorbeeld de aard en omvang van het gebouw en/of zelfredzaamheid van personen.

Type A ontruimingsinstallatie

Een type A installatie (ook wel gesproken woord genoemd), is een gecertificeerd geluidssysteem waarbij gesproken berichten gecombineerd worden met “slow-whoop” signaal. Dit wordt vaak toegepast bij gebouwen waar zeer veel mensen samenkomen, en wanneer er middels dit geluidssysteem ook gesproken boodschappen kunnen worden meegestuurd.

Type B ontruimingsinstallatie

Een type B installatie is meestal in de brandmeldinstallatie geïntegreerd, en produceerd een slow-whoop signaal. Deze worden vaak toegepast wanneer aanwezige personen het gebouw goed kennen en weten wat ze moeten doen bij een calamiteit.

Stil alarm ontruimingsinstallatie

Een stil alarm installatie geeft boodschappen via bijvoorbeeld een Pager systeem, DECT telefoontoestellen of attentiepanelen. Dit wordt vaak toegepast wanneer een ontruimingssignaal een ongewenst effect heeft zoals in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het personeel ontvangt dan een signaal op hun Pager of DECT toestel, en zorgt vervolgens voor een snelle ontruiming.

Voor elke type ontruimingsalarmsysteem geldt dat deze automatisch door bijvoorbeeld rookmelders of handmatig door het indrukken van handmelders, wordt geactiveerd.

 

Is een brandmeldinstallatie verplicht voor jouw organisatie?

Volgens het bouwbesluit zouden er twee redenen kunnen zijn waardoor een brandmeldinstallatie verplicht is:

 1. Een doodlopend einde in jouw pand, je kunt slechts via 1 route enkele ruimten verlaten, waardoor bij een brand in die vluchtroute vluchten belemmerd wordt.
 2. De functie en grootte en/of hoogte van jouw pand zorgt ervoor dat een brandmeldinstallatie verplicht is.

Gemeenten en overheden eisen tegenwoordig dat panden zo brandveilig mogelijk zijn. Branddetectiesystemen zijn daarom vaak een must, anders krijg je gewoon geen vergunning. Verder zijn verzekeraars steeds vaker een eisende partij voor een brandmeldinstallatie, en natuurlijk kun je deze ook uit eigen overweging laten plaatsen.

 

Wat zijn de regelgevingen bij een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie?

 

NEN2535:2017 NL Technische installaties Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties.

In NEN 2535 is regelgeving beschreven over het ontwerp, de uitvoering, de projectering en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem. Een brandmeldinstallatie NEN 2535 voldoet dus aan de eisen die aan een brandmeldinstallatie (BMI) worden gesteld. Het bouwbesluit regelt wanneer een gebouw een BMI nodig heeft en welke vorm van bewaking vereist is.

De verschillende vormen van bewaking (bewakingsomvang):

 • Niet automatische bewaking: Hierbij worden enkel handbrandmelders geïnstalleerd.
 • Gedeeltelijke bewaking: Naast de handbrandmelders, worden verkeersruimten en risicoruimten voorzien van automatische brandmelders (rook en/of hittemelders)
 • Volledige bewaking: Hierbij worden naast de handbrandmelders, alle ruimten voorzien van automatische brandmelders.

Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen.

 • Ruimtebewaking: Het bewaken van 1 of meerdere ruimten in een gebouw
 • Ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten: Het bewaken van 1 of meerdere ruimten in een gebouw ter plaatse van een doodlopend eind situatie.
 • Objectbewaking: Het bewaken van specifieke onderdelen, zoals bijvoorbeeld een laadstation voor een heftruck, een schakelkast etc.

NEN 2575-1:2012 nl Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties

Deze norm geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte te bewerkstelligen.

NEN 2654 Beheer, controle en onderhoud installatie

In NEN 2654-1+C1:2018 wordt uitgebreid beschreven hoe een brandmeldinstallatie beheerd, gecontroleerd en onderhouden moet worden. In NEN 2654-2:2018 en NEN 2654-3:2012 treft u hetzelfde aan als bij NEN 2654-1, maar dan voor respectievelijk ontruimingsinstallaties en rookbeheerssystemen.

 

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) bevat de eisen en uitgangspunten voor de aanleg van een brandmeldinstallatie.

De richtlijnen waaraan brandmeldinstallaties moeten voldoen en waarop de brandmelders worden gekeurd, zijn vastgelegd in NEN2535:2017 NL. Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) wordt altijd door een professionele partij, zoals een branddetectiebedrijf gedaan. De specifieke technische uitwerking van de brandmeldinstallatie, wordt tijdens de ontwerpfase vastgelegd in het Programma van eisen. Er zal door middel van programma van eisen vertaald gaan worden om wat voor gebouw het gaat, waar het zwaartepunt ligt, wat voor soort installatie gewenst of geëist is, en aan welke specificaties de installatie minimaal moet voldoen. Dit programma van eisen wordt vervolgens voor goedkeuring aangeboden bij de eisende partij zoals gemeente(brandweer) en/of verzekeraar. Deze kan, als eisende partij nog op- of aanmerkingen hebben. Ook je verzekeraar kan als eisende partij naar buiten treden. Het programma van eisen is de grondslag van een installatie.

 

Wat kan Securicon voor jou betekenen?

STAP 1. Inventariseer de risico’s

Bij een verbouwing, maar ook bij nieuwbouw, zijn wij het liefst zo vroeg mogelijk betrokken. Op die manier kunnen we soms hoge kosten besparen door het pand nét iets anders in te richten. In deze stappen helpen wij u bij het in kaart brengen van alle risico’s.

STAP 2. Voorstel voor beveiliging

Op basis van onze inventarisatie maken wij een voorstel voor de beveiliging van uw pand. Verder sluiten wij altijd aan op uw wensen en vinden we het een uitdaging om innovatieve oplossingen te bedenken om het maximale uit uw beveiligingsoplossing te halen. Van niet-automatische bewaking of gerichte object- of ruimtebewaking tot gedeeltelijke en volledige bewaking. Daarbij passen we de meest moderne technologie toe

STAP 3. Opstellen Programma van Eisen

Op basis van de twee voorgaande stappen stellen wij een Programma van Eisen op. Dit wordt ook wel PvE genoemd. In dit programma brengen wij de eisen van de wetgever samen met de specifieke kenmerken van uw pand.

STAP 4. Ontwerp en Installatie

Nadat we de documentatie volledig op orde hebben gebracht, starten we met de projectering en het volledige ontwerp van uw brandmeldinstallatie. Vervolgens installeren we uw brandmeldinstallatie en zullen we deze volledig in eigen beheer in bedrijf stellen en opleveren. Ons team is gespecialiseerd in en gecertificeerd voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties.

STAP 5. Onderhoud

Onze service stopt niet na het installeren en in bedrijf stellen van uw brandmeldinstallatie. Ook na de installatie dragen wij zorg voor uw brandmeldinstallatie. Wij zorgen voor alle soorten onderhoud, waaronder het maandelijkse en jaarlijkse onderhoud, en uiteraard het verhelpen van storingen.

 

Wil je meer weten?

Welk type branddetectiesysteem het beste bij jouw bedrijf past? Daarover gaan we graag met je in gesprek zodat jouw bedrijf een brandmeldinstallatie aanschaft die het beste bij de situatie en het budget past. Neem contact op met een van onze adviseurs, zij helpen je graag verder!

Securicon staat klaar om u te helpen