Satel INT-KSG

Familienaam:
Satel Integra
Centrale:
Integra 32/64/128
Merk:
Integra
Productiejaren:
2015-heden
Supportjaar:
Tot heden
GPRS Oplossing:
INT-GSM
IP Oplossing:
ETHM-1 Plus

Veelgestelde vragen over Satel INT-KSG

Inschakelen van een Satel INT-KSG

De inschakeling zonder selectie van blokken is mogelijk, indien geen van de blokken beschikbaar voor de gebruiker is ingeschakeld en het bediendeel geen alarm signaleert.

Stap 1: Voer de code in en bevestig dit met gebruik van of (OK) .

Stap 2: Nadat de ALLES INSCHAKELEN functie wordt getoond, raak dan de of (OK) toets aan. De inschakel procedure zal worden gestart in alle blokken die toegankelijk zijn voor de gebruiker en bediend kunnen worden vanaf het bediendeel

Volledig inschakelen van specifieke gedeeltes op een Satel INT-KSG

Stap 1: Voer een code In en bevestig met *.

Stap 2: Gebruik de (Pijl omlaag) toets, om door het menu te bladeren totdat u de INSCHAKEL functie heeft gevonden. Nadat u de functie heeft geselecteerd, raakt u de # of (OK) toets aan om deze te starten.

Stap 3: De blokken die ingeschakeld kunnen worden, zijn getoond in het display met gebruik van het nummer corresponderend met het bloknummer. Aan de onderkant van het display staat de naam van het huidige blok aangegeven door middel van de cursor. Gebruik de pijltoetsen om de cursor te bewegen over het nummer van het blok welke ingeschakeld moet worden.

Stap 4: Raak een willekeurig numerieke toets aan om een blok te selecteren (het bloknummer wordt negatief getoond). Raak de toets driemaal binnen 3 seconden aan: 0 – Voor het selecteren van alle blokken, 1 – Voor selecteren van alle blokken, en 2 – Om de selectie om te keren.

Stap 5: Als u alle blokken voor inschakeling heeft geselecteerd (allen dienen in negatief te worden getoond), raakt u de # of (OK) toets aan.

Stap 6: U kunt de geselecteerde blokken ook inschakelen door gebruik te maken van de INSCHAKEL SELECTIE functie, na invoer van de code en de # of (OK) toets te hebben ingedrukt, maar alleen dan wanneer geen van de blokken beschikbaar voor de gebruiker is ingeschakeld en het bediendeel geen alarm signaleert.

Uitschakelen van uw Satel INT-KSG

Voer de code in en bevestig deze bij gebruik van of (OK) . Indien er een alarm in het systeem is, zal deze worden hersteld. Indien er slechts 1 door een bediendeel in werking gesteld blok is ingeschakeld, dan wordt deze uitgeschakeld.

Indien sommige Alles uitschakelen Selectie uitschakelen SATEL INT-KSG 7 blokken zijn ingeschakeld, verschijnt er een menu met twee beschikbare functies: ALLES UITSCHAKELEN en SELECTIE UITSCHAKELEN. Door selectie van een functie bepaald de gebruiker of voor hem/haar beschikbare blokken worden uitgeschakeld, of alleen de geselecteerde (de blokken worden op een zelfde manier geselecteerd, als bij inschakelen van geselecteerde blokken).

Stap 1: Voer de code in en bevestig met *.

Stap 2: Raak de 4 toets aan om de inhoud van het menu ZONE OVERBRUGGEN submenu in te zien.

Stap 3: Afhankelijk of de zone tijdelijk of permanent dient te worden overbrugd, selecteer hiervoor de geschikte functie (OVERBRUGGEN – De zone blijft overbrugd totdat het blok aan welke deze toebehoort is uitgeschakeld, of totdat deze uit de overbrugging is gehaald door de gebruiker; PERMANENT – De zone blijft overbrugd totdat deze uit de overbrugging wordt gehaald door de gebruiker) en raak de # of (OK) toets aan ter bevestiging.

Stap 4: Een zone lijst wordt grafisch getoond, iedere zone wordt vertegenwoordigd door een van de volgende symbolen:
‘ – De zone is niet overbrugd; Uitschakelen Herstel alarm Inschakelen Stel auto-IN d. 8 INT-KSG OSEC
[Y]– De zone is overbrugd;
[]– De zone is permanent overbrugd.

Aan de onderkant van het display wordt de naam van de huidige zone door de cursor getoond.

Stap 5: Gebruik de pijltoetsen en beweeg de cursor over de zone die wordt overbrugd of uit de overbrugging wordt gehaald.

Stap 6: Raak een willekeurige numerieke toets aan. Het eerder getoonde symbool zal worden vervangen door een andere. Raak de toetsen drie keer aan binnen 3 seconden: 0 – Om het symbool te tonen voor alle beschikbare zones, 1 – Om het [Y] of [] symbool te tonen voor alle beschikbare zones (afhankelijk of de functie de zone overbrugd of permanent overbrugd), en 2 – Inverteren van de huidig getoonde symbolen.

Stap 7: Na de zone te hebben overbrugd of uit de overbrugging te hebben gehaald, raakt u de # of (OK) toets aan.

Antimask en loopstart uitvoeren op een Satel INT-KSG

Deze optie is enkel beschikbaar voor de installateur

Voedingsfout en accustoring verhelpen

Deze optie is enkel beschikbaar voor de installateur

Pincode wijzigen van een gebruiker op een Satel INT-KSG

Stap 1:Voer de code in en bevestig met *.

Stap 2: Raak de 1 toets aan om de code wijzig functie te starten.

Stap 3: Voer de nieuwe code in en bevestig met # of (OK).

Up/download starten

Deze optie is enkel beschikbaar voor de installateur.

Satel INT-KSG handleidingen

Satel INT-KSG

Securicon staat klaar om u te helpen

Support