Satel INT-KLFR

Familienaam:
Satel Integra
Centrale:
Integra 32/64/128
Merk:
Integra
Productiejaren:
2008-heden
Supportjaar:
Tot heden
GPRS Oplossing:
INT-GSM
IP Oplossing:
ETHM-1 Plus

Veelgestelde vragen over Satel INT-KLFR

Inschakelen van een Satel INT-KLFR

Stap 1: Voer de code in en bevestig dit met de toets *.

Stap 2: Gebruik de * toets om door het menu heen te bladeren tot INSCHAKELEN verschijnt.

Stap 3: Druk op de toets (Pijl omlaag). Een lijst met blokken zal worden weergegeven, welke ingeschakeld
kunnen worden.

Stap 4: Gebruik de toets (Pijl omlaag) en (Pijl omhoog) toetsen om het juiste blok te selecteren (of druk op de 0 toets en voer het bloknummer in).

Stap 5: Druk op één van de numerieke toetsen 1 tot 9. Het symbool in de rechter bovenhoek
veranderd nu in [J] (zie ook “Selecteren vanuit een meervoudig keuzemenu” p. 10).

Stap 6: Herhaal stap 4 en 5 voor het selecteren van andere blokken om deze in te schakelen.

Stap 7: Als de juiste blokken geselecteerd zijn, bevestigd dit door op de toets te drukken.

U kunt ook de geselecteerde blokken inschakelen met de SELECTIE INSCHAKELEN functie, welke zichtbaar wordt na het intoetsen van uw code gevolgd door de # toets, en is alleen beschikbaar als deze blokken nog niet ingeschakeld zijn en het systeem niet in alarm staat.

Opmerking: Als inschakelen niet mogelijk is kan op het display de mogelijkheid worden weergegeven om
het systeem geforceerd in te schakelen (1=inschakelen). Door op de 1 toets te drukken zal
het systeem toch inschakelen, ondanks geopende zones of een systeem storing.

Uitschakelen van een Satel INT-KLFR

Stap 1: Voer uw code in en bevestig dit met de toets #. De installateur bepaalt de functies welke met de kaart uitgevoerd kunnen worden na het kort voorhouden of lang voorhouden van de kaart.

Stap 2: [Code] #– In / Uitschakel menu” p. 8). Indien alleen bepaalde blokken uitgeschakeld dienen te worden (SELECTIE UITSCHAKELEN functie), dan dienen de blokken op dezelfde manier geselecteerd te worden als bij het inschakelen van geselecteerde blokken.

 

OVERBRUGGEN VAN EEN SATEL INT-KLFR

Een zone kan tijdelijk worden overbrugd door een gebruiker met de ZONES OVERBRUGGEN rechten. Bij een tijdelijke overbrugging blijft de zone overbrugd totdat het blok wordt uitgeschakeld of totdat de gebruiker de overbrugging handmatig opheft.

Stap 1: Voer de code in en bevestig dit met de toets *.

Stap 2: Druk op toets 4 en vervolgens op toets 1. Een lijst met zones zal worden weergegeven. In de rechter hoek van het display staat een symbool om u te informeren over de huidige zone status:
– de zone is niet overbrugd,
[J]– de zone is “tijdelijk” overbrugd,
[ ]– de zone is uitgeschakeld.

Stap 3: Gebruik de (pijltjes) toetsen om de zone op te zoeken welke overbrugd moet worden (of druk op de 0 toets en voer het zone nummer in).

Stap 4: Druk op één van de cijfer toetsen 1 tot 9 totdat het symbool verschijnt in de rechter boven hoek van het display.

Stap 5: Herhaal stappen 3 en 4 om eventueel andere zones te overbruggen.

Stap 6: Druk op de toets #. Een bevestiging wordt weergegeven dat de zones overbrugd zijn.

ZONES UITSCHAKELEN VAN EEN SATEL INT-KLFR

Een zone kan uitgeschakeld worden door een gebruiker met de ZONES OVERBRUGGEN en de ZONES UITSCHAKELEN rechten. Een uitgeschakelde zone doet niet mee in het systeem, totdat een gebruiker deze handmatig actief maakt.

Stap 1: Voer de code in en bevestig dit met de toets *.

Stap 2: Druk op toets 4 en vervolgens op toets 2. Een lijst met zones zal worden weergegeven. In de rechter hoek van het display staat een symbool om u te informeren over de huidige zone status:
– de zone is niet overbrugd,
[J]– de zone is “tijdelijk” overbrugd,
[ ]– de zone is uitgeschakeld.

Stap 3: Gebruik de (pijltjes) toetsen om de zone op te zoeken welke uitgeschakeld moet worden (of druk op de 0 toets en voer het zone nummer in).

Stap 4: Druk op één van de cijfer toetsen 1 tot 9 totdat het symbool verschijnt in de rechter boven hoek van het display.

Stap 5: Herhaal stappen 3 en 4 om eventueel andere zones uit te schakelen.

Stap 6: Druk op de toets #. Een bevestiging wordt weergegeven dat de zones uitgeschakeld zijn.

Antimask en looptest uitvoeren op een Satel INT-KLFR

Tijdens periodieke controles van het alarmsysteem dienen de detectoren gecontroleerd te
worden op de juiste werking. De zone test functie maakt dit mogelijk zonder alarmen te
genereren.

Stap 1: Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.

Stap 2:
 Gebruik de (Pijl omlaag) toets om door het menu heen te bladeren totdat u het TEST MENU submenu heeft gevonden.

Stap 3: Druk op de # toets.

Stap 4: Gebruik de (Pijl omlaag) toets om door het menu heen te bladeren totdat u het ZONES TESTEN submenu vind.

Stap 5: Druk op de # toets.

Stap 6: Wanneer de functie NIEUW wordt weergegeven, bevestig dit dan met de # toets.

Stap 7: Selecteer of er inbraak, brand en technische zones, of een enkele zone getest gaat
worden en druk daarna op de # toets.

Stap 8: Selecteer de blokken waarin de zones getest worden (zie: “Selectie uit een meervoudige keuzelijst” p. 16).

Stap 9: Specificeer de test tijdsduur (maximaal 50 minuten) en druk op de # toets.

Stap 10: Bepaal of u activeringen van zones het belgeluid via het bediendeel wilt laten weergegeven (indien ja, druk dan op een willekeurige cijfertoets waarna het [J] symbool zal worden weergegeven).

Stap 11: Druk op de # toets. Het testen van de zones zal worden gestart. Het activeren van een zone test start tegelijkertijd de test mode in alle ABAX draadloze apparaten (bij het activeren van een draadloos apparaat zal de LED van het draadloze apparaat gaan oplichten).

Als er detectoren zijn geplaatst met een LED AAN/UIT functie, dan kan deze tegelijk met de zone test worden aangezet (de installateur kan dit zo configureren dat deze
automatisch gestart wordt bij het begin van de test functie).

De zone test kan eerder dan de ingestelde tijd beëindigt worden, door gebruik te maken van de STOP TEST functie ((Pijl rechts) TEST MENU(Pijl rechts) ZONE TEST(Pijl rechts) STOP TEST). Het kan
ongeveer 6 seconden duren voordat de test daadwerkelijk beëindigt is (gedurende deze tijd zal de STOP TEST functie nog steeds te zien zijn).

Stap 12: Afhankelijk van het type detector:
– magneetcontact – openen en sluiten van de deuren of ramen,
– bewegingsdetectoren – loop door het zicht van de detectoren,
– overige detectoren – volg voor het testen van deze detectoren de instructies op van de
fabrikant.

Stap 13: Bekijk de test resultaten. Om dit te bekijken opent u weer het ZONE TEST submenu (zie:
stappen 1-5) en selecteer de TOON RESULTATEN functie. Nu is het mogelijk om door de lijst
met resultaten heen te bladeren met de (Pijl omhoog) en (Pijl omlaag) toetsen. Druk op de (Pijl rechts) of (Pijl links) toets om te
schakelen naar de grafische mode waarin de informatie wordt weergegeven via symbolen:
– zone was niet geactiveerd,
– zone was geactiveerd.

Door op de(Pijl rechts) of(Pijl links) toets te drukken in de grafische mode kan informatie van de volgende zone groep worden weergegeven (zie ook de beschrijving van de LED’s, p. 7).

Voedingsfout en accustoring verhelpen op een Satel INT-KLFR

Deze optie is enkel beschikbaar voor de installateur.

Gebruiker wijzigen op een Satel INT-KLFR

Stap 1: Voer de code in en bevestig dit met de toets.

Stap 2:
 Druk toets 2 twee keer in. De lijst met gebruikers wordt nu weergegeven.

Stap 3:
 Gebruik de (Pijl omlaag) en (Pijl omhoog) toetsen om een gebruiker te selecteren.

Stap 4: Druk op de # toets. De lijst met te wijzigen functies zal worden weer gegeven.

Stap 5: Selecteer de te wijzigen functies voor de gebruiker en pas deze aan.

Stap 6: Als de instellingen gewijzigd zijn druk op de * toets.

Stap 7: Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan
op de 1 toets.

Stap 8: Een bericht zal worden weergegeven dat de nieuwe gebruiker gewijzigd is. Druk op de * toets om terug te keren naar gebruikerslijst.

Up/download starten op een Satel INT-KLFR

Deze optie is enkel beschikbaar voor de installateur.

Satel INT-KLFR handleidingen

Satel INT-KLFR

Satel INT-KLFR

Securicon staat klaar om u te helpen