Risco ProSYS RP128KCL0ICA/RP128KCLPICA

Familienaam:
Risco ProSYS
Centrale:
Prosys 16/40/128
Merk:
Risco RP128KCL0ICA/RP128KCLPICA
Productiejaren:
2003 tot 2017
Supportjaar:
Tot 2022
GPRS Oplossing:
Europac GPRS/IP Converter
IP Oplossing:
Europac IP Converter
Prox sleutel:
EM 125KHz proximity tag

Veelgestelde vragen over Risco ProSYS RP128KCL0ICA/RP128KCLPICA

INSCHAKELEN VAN EEN Risco ProSYS

Geheel inschakelen:

Stap 1a: Controleer de Ready (Gereed)-LED op uw klavier. Als deze brandt of knippert, is het systeem GEREED om te worden ingeschakeld.

Stap 1b: Als de Ready (Gereed)-LED NIET brandt of knippert, is het systeem NIET gereed om te worden ingeschakeld. In dat geval dient u de zone(s) die nog open staan (niet gereed zijn) te controleren of te overbruggen en vervolgens door te gaan

Stap 2: Voer uw gebruikerscode in en druk op ”Arm

Opmerking: Alle personen dienen het pand reeds verlaten te hebben, met uitzondering van de persoon die het systeem inschakelt. Verlaat het pand en sluit de deur af. Het klavier piept en de Arm (Inschakelen)- LED knippert terwijl het systeem de uitgangsvertraging aftelt (weergegeven rechts onderaan in het LCD).

Gedeeltelijk inschakelen:

Stap 1a: Controleer de Ready (Gereed)-LED op uw klavier. Als deze brandt of knippert, is het systeem GEREED om te worden ingeschakeld.

Stap 1b: Als de Ready (Gereed)-LED NIET brandt of knippert, is het systeem NIET gereed om te worden ingeschakeld. In dat geval dient u de zone(s) die nog open staan (niet gereed zijn) te controleren of te overbruggen, zoals beschreven is op pagina 9, en vervolgens door te gaan.

Stap 2: Voer uw gebruikercode in en druk op ”Stay

UITSCHAKELEN VAN EEN Risco ProSYS

Stap 1: Wanneer de toegangsdeur geopend wordt zal het klavier
piepen, ten teken dat de ingangsvertraging gestart is.

Stap 2: Voordat de ingangsvertraging verstrijkt, voert u uw
gebruikercode in en u drukt op ”Disarm

OVERBRUGGEN VAN EEN Risco ProSYS

Stap 1: Voer uw code in en druk op ”Bypass” . De Bypass (Overbruggen)-LED licht op.

Stap 2: Voer het gewenste zonenummer in. Door hetzelfde zonenummer een tweede keer in te voeren wordt dit weer uit overbrugging gekaald. Wilt u meerdere zones in een keer overbruggen, dan toetst u meerdere zone nummers in. Om bijvoorbeeld zone 2 en 13 te overbruggen met code 1234 te gebruiken, voert u in:

1234 ”Bypass” 02 13 “Disarm

Om zone 2 te uit overbrugging te halen door gebruik te maken van code 1234, voert u in:

1234 ”Bypass” 02 “Disarm

Men kan ook met de pijltjestoetsen door de lijst met zones stappen en vervolgens de gewenste zone of zones middels de ”Stay” toets selecteren of de-selecteren.

Stap 3: Wanneer het invoeren van de zonenummers voltooid is, drukt u
ter bevestiging op ”Disarm”.

VOEDINGSFOUT EN ACCUSTORING VERHELPEN

Stap 1: Druk op (*) om het gebruikermenu te openen en selecteer [3] Bekijken door op [3] te drukken.

Stap 2: Selecteer [1] Fouten.

Stap 3: Voer uw gebruikercode in en druk op ”Disarm” De eerste fout wordt weergegeven.

Stap 4: Als er een (Pijltje omlaag) verschijnt, bestaan er nog meer fouten. Scroll met de pijltjestoetsen omlaag om de volgende storingen te bekijken.

 

PINCODE WIJZIGEN OP UW ALARMSYSTEEM

Stap 1: Druk op om het gebruikermenu te openen en selecteer [5] PIN-Codes door op [5] te drukken.

Stap 2: Voer uw 4-cijferige of 6-cijferige Master- of Grand Master-code in en druk op

Stap 3: Selecteer [1] Wijzigen Code.

Stap 4: Voer een tweecijferig gebruikernummer in waaraan u een gebruikercode wilt toewijzen. Om bijvoorbeeld een gebruikercode toe te wijzen aan gebruikernummer 6, drukt u op [0] [6]. Het is ook mogelijk om met de pijltjestoetsen door de gebruikernummers te stappen en vervolgens een gebruikernummer te selecteren door op “Disarm” te drukken.

Stap 5: Voer een viercijferige code in en druk op ”Disarm

Stap 6: Indien dit met succes wordt gedaan, weerklinkt er één enkele bevestigingspiep en er wordt een melding weergegeven. Zoniet, weerklinken er drie storingspiepen.

Stap 7: Herhaal de bovenstaande stappen voor de overige codes.

Stap 8: Wanneer alle codes ingevoerd zijn, drukt u (*)(*) om het gebruikermenu te verlaten.

Risco ProSYS RP128KCL0ICA/RP128KCLPICA handleidingen

Risco ProSYS RP128KCL0ICA/RP128KCLPICA

Securicon staat klaar om u te helpen

Support