Morley DXc 1,2 & 4

Familienaam:
Morley DXc range
Centrale:
Morley DXc1, DXc2 en DXc4 brandmeldcentrale
Merk:
Morley-IAS (by Honeywell)
Productiejaren:
2012 tot heden
Supportjaar:
Heden
GPRS Oplossing:
Geen
IP Oplossing:
Geen

Veelgestelde vragen over Morley DXc 1,2 & 4

Hoe stop ik de zoemer van een Morley DXc brandmeldcentrale?

Stap 1: Druk op de toets Stop zoemer

Stap 2: Neem de oorzaak (brand/storing) weg en reset de installatie.

Hoe stop ik de sirenes van een Morley DXc brandmeldcentrale?

Stap 1: Druk op de stop/herstart toets Stop sirene toets

Stap 2: voer de toegangscode 1234 in, en druk ok.

Stap 3: De sirenes stoppen nu, en u bevind zich in het gebruikersmenu.

Stap 4: Neem de oorzaak weg (rook: ventileren, handmelder ingedrukt: herstellen met de herstelsleutel of vervang glaasje) en voer een reset uit.

Stap 5: Druk op 0 om uit te loggen, of voer de volgende actie uit via het menu.

Hoe reset/herstel ik een Morley DXc brandmeldcentrale?

Stap 1: Zorg er eerst voor dat de oorzaak van de brandmelding of storing is opgelost.

Stap 2: Druk op de herstart systeemtoets herstart toets

Stap 3: Ver de toegangscode 1234 in, en druk ok.

Stap 4: Het systeem reset nu, en bevind zich in het gebruikersmenu.

Stap 5: Druk op 0 om uit te loggen, of voer de volgende actie uit via het menu.

Hoe kan ik een groep uitschakelen?

Stap 1: Druk “5” op het numeriek toetsenbord en geef de toegangscode voor toegangsniveau 2 in, gevolgd door de OK toets om toegang te krijgen tot de niveau 2 menufuncties.

Stap 2: Voor het buiten dienst of in dienst zetten van een groep elementen, druk ‘3’ en het scherm zal de eerste beschikbare groep tonen en zijn huidige in dienst/buiten dienst status tonen

Stap 3: De eerste groep is geselecteerd. Gebruik de pijltjes omhoog/omlaag toetsen om de gewenste groep te selecteren.

Stap 4: Druk op de OK toets om de in dienst/buiten dienst status te veranderen voor de groep. De nieuwe status wordt op het display weergegeven als ‘in dienst’ of ‘buiten dienst’ naargelang wat van toepassing is en de gebruiker keert vervolgens terug naar het vorige scherm.

Hoe verhelp ik een voedingsfout en accustoring?

Stap 1: zorg er eerst voor dat de oorzaak van de storing is opgelost, kijk of er een groep of aardlekschakelaar in uw meterkast is uitgevallen. Zo ja, schakel deze eerst weer in. Lukt dit niet, neem contact met ons op.

Stap 2: druk op de herstart systeem toets herstart toets

Stap 3: voer de toegangscode 1234 in, en druk ok.

Stap 4: het systeem reset nu, en bevind zich in het gebruikersmenu.

Stap 5: Druk op 0 om uit te loggen, of voer de volgende actie uit via het menu.

Morley DXc 1,2 & 4 handleidingen

Morley DXc

Morley DXc 1,2 & 4

Securicon staat klaar om u te helpen