Honeywell Galaxy MK8

Familienaam:
Galaxy (Microtech)
Centrale:
Galaxy 8-512, Galaxy Dimension , Galaxy 16(+), Galaxy Flex en Galaxy G2
Merk:
Honeywell Galaxy
Productiejaren:
Galaxy G2 vanaf 2010 tot heden, Dimension
Supportjaar:
Tot heden
GPRS Oplossing:
Ja, A231 (G2, kan alleen op G2-44+), A081-00-01 (Flex)
IP Oplossing:
Ja, E080 Ethernet module (dimension), E080-2 (G2), A083-00-01 (Flex)

Veelgestelde vragen over Honeywell Galaxy MK8

In-en uitschakelen van de Honeywell Galaxy MK8

In- en uitschakelen van uw alarmsysteem.
Zorg dat alle deuren en ramen goed zijn gesloten voordat u het systeem gaat inschakelen.
Het systeem kan niet worden ingeschakeld als er een alarm is geweest dat nog niet is gereset.

Volledig Inschakelen:

Stap 1: Voer uw gebruikerscode in

Stap 2: Toets op de knop A>

Deelbeveiligd Inschakelen:

Stap 1: Voer uw gebruikerscode in

Stap 2: Toets op de knop B< en vervolgens op 1

Nachtstand Inschakelen:

Stap 1: Voer uw gebruikerscode in

Stap 2: Toets op de knop B< en vervolgens op 2

Uitschakelen:

Stap 1: Voer uw gebruikerscode in

Stap 2: Toets op de knop ent

Overbruggen van de Honeywell Galaxy MK8

Stap 1: Open de menu optie.

Stap 2:. Gebruik de functietoetsen A> en B< om verschillende zones te selecteren. Als u een specifieke zone wilt overbruggen, bladert u door totdat de zone op het scherm wordt weergegeven.

Stap 3: Druk op de #-toets. Het bericht in de linkerbenedenhoek van het scherm verandert in ‘OVERBRGD’. Selecteer indien nodig andere zones op dezelfde manier.

Stap 4: Wanneer alle gewenste zones zijn geselecteerd, drukt u op ’ent’ om de overbrugde zones in te stellen of op ‘esc’ om terug te gaan en de overbrugde zones op te slaan om later te kunnen inschakelen met overbrugde zones.  

Looptest uitvoeren van een Honeywell Galaxy

Stap 1: Open de menu optie door hun gebruikerscode in te toetsen en op de knop ‘ent’ te drukken.

Stap 2: Toets in ‘’31’’ om de looptest functie te openen.

Stap 3:  Kies optie 1) Voor testen van alle zones. Kies optie 2) voor testen van geselecteerde zones.

Optie 1) Hiermee worden alle overbrugbare zones onmiddellijk in de looptest geplaatst.

Optie 2) Hiermee kan de gebruiker specifieke zones voor de test selecteren. Wanneer u de optie selecteert, wordt de eerste zone weergegeven met het zonenummer en de beschrijving op de bovenste rij. Op de onderste rij wordt de teststatus weergegeven. Als u op de toets # drukt, wordt die zone voor de test geselecteerd en wordt het betreffende bericht in de benedenhoek weergegeven.

Stap 4: U kunt elke zone in- en uitschakelen door op de toets # te drukken. Wanneer alle vereiste zones voor de test zijn geselecteerd, drukt u op de toets ent om de test te starten of op de toets ‘esc’ om te annuleren.

Nadat de test is gestart, zullen door activering van een detector tijdens de test de bediendeelbuzzers twee maal piepen. Ook het zonenummer en de beschrijving worden op het bediendeel weergegeven. Wanneer meer dan één zone tegelijk wordt geactiveerd, kunt u de functietoetsen gebruiken om alle actieve zones weer te geven.  

Pincode wijzigen van gebruiker op een Honeywell Galaxy

Stap 1: Open de menu optie door hun gebruikerscode in te toetsen en op de knop ‘ent’ te drukken.

Stap 2: Toets in ‘’42’’ om de Pincode wijzigen functie te openen.

Stap 3: Gebruik de toetsen A> en B< om de te bewerken gebruiker te selecteren. Wanneer u op ent drukt, worden de opties voor die gebruiker weergegeven, te beginnen met de optie Wijzig Code.

Stap 4: Gebruik de toetsen A> en B< om tussen de opties te schakelen. Wanneer u op de toets ent drukt, kan de weergegeven optie worden gewijzigd. De meeste gebruikers hebben alleen toegang tot de optie Wijzig Code. Alleen Master-gebruikers hebben toegang tot de andere functies.

Honeywell Galaxy MK8 handleidingen

Honeywell MK8

Honeywell Galaxy MK8

Securicon staat klaar om u te helpen