Aritech FP1200

Familienaam:
FP1100-,FP/FR1200 en FP/FR2000 serie (geadresseerde brandmeldsystemen)
Centrale:
FP1216C-01, FP1264C-01, FP2864C-01, FR1216N01
Merk:
UTC Fire&Security (Aritech)
Productiejaren:
2000 tot 2014
Supportjaar:
2015

Veelgestelde vragen over Aritech FP1200

Hoe kan ik de zoemer stoppen van een Aritech FP1200?

Stap 1: U schakelt de zoemer uit door op de knop ”STOP ZOEMER” te drukken. De gele LED voor Stop Zoemer brandt om aan te geven dat de zoemer is uitgeschakeld.

Hoe stop ik de sirene op een Aritech FP1200?

Stap 1: Druk op de toets ”SIGNALERING STOP” om de sirene te stoppen.

Stap 2: Om de bellen terug te activeren, draai de sleutelschakelaar op  slot open aritech en druk op SIGNALERING “AAN” de rode LED “AAN” gaat branden.

Hoe reset ik mijn Aritech FP1200 brandmeldcentrale?

Stap 1: Draai de sleutelschakelaar op  slot open aritech .

Stap 2: Druk op de herstel toets.

Hoe kan ik een groep/melder uitschakelen Aritech FP1200?

Stap 1: Draai sleutel naar slotje open.

Stap 2: Toets “Gedeelte UIT”

Stap 3: Naast display toets je 2 ( = melders ) of ( 1 = groep ) en vervolgens een “V”.

Stap 4: Toets een 1 ( = melders in alarm ) of 2 ( = handmatige selectie ). vervolgens “V”.

Stap 5: Als je gekozen hebt voor handmatig dan hier groepsnummer en melder nummer ingeven

* Het groepsnummer is het laatste nummer wat op melder staat

* Het adres ( meldernummer) zijn de eerste nummers bijv 1.1

Tijdens een storing staat deze informatie op het display.

Stap 6: Toets op pijltje naar beneden ( is toets onder de 7 ) Op het display veranderd “In ”in “UIT”. Vervolgens een “V”.

Stap 7: Toets 3 maal op de “X” om terug te gaan naar het start scherm

Als je de melder of groep terug wilt stellen dan dezelfde stappen uitvoeren maar vervang alleen stap 6 voor onderstaande stap.

Stap 8: Toets Pijltje omhoog ( knop onder de 9) Op het display veranderd “UIT”in “IN”.

Hoe verhelp ik een voedingsfout en accustoring?

De gele LED “STORING” duidt aan dat er een storing is in het brandmeldsysteem.
Er is een beschrijving van de storing op het LCD – scherm. Indien er meer storingen

zijn, druk op  herstel om ze te lezen.

Stap 1: Druk op “STOP ZOEMER” om zoemersignaal te stoppen.

Aritech FP1200 handleidingen

Aritech FP1200

Securicon staat klaar om u te helpen

Support