Aritech – CS5500

Familienaam:
CS Paneel
Centrale:
CS175/275/575
Merk:
Aritech
Productiejaren:
2003-2015
Supportjaar:
tot 2019
GPRS Oplossing:
CS7002N GPRS-module
IP Oplossing:
Europac IP Converter

Veelgestelde vragen over Aritech – CS5500

Voorbereiding inschakelen van een Aritech CS5500.

Stap 1: Als uw systeem NIET gereed is om te worden ingeschakeld, controleert u of een deur of venster open staat.

Stap 2: Druk als u alle verstoorde zones wilt weergeven.

Alle open zones worden weergegeven. Sluit de zones voordat u het
systeem inschakelt. Als u het systeem probeert in te schakelen
wanneer zones open zijn, zal het bediendeel piepen.

Alle gesaboteerde zones worden weergegeven. Een sabotage duidt
op een systeemfout. Neem contact op met de installateur om het
probleem op te lossen.

Stap 3: Druk een andere toets om het standaardscherm opnieuw weer te geven.

Stap 4: Druk als u alle overbrugde zones wilt weergeven. Zie pagina
17 voor meer informatie over het overbruggen van zones.

Stap 5: Alle overbrugde zones worden weergegeven. Verzeker u ervan dat
deze zones overbrugd moeten zijn.

Stap 6: Het systeem is gereed om te worden ingeschakeld.

 

Inschakelen van een Aritech CS5500

Inschakelen

Stap 1: Geef uw gebruikerscode op het bediendeel.

Stap 2: x Gebied is uitgeschakeld – Gebied is Gedeeltelijk ingeschakeld [] Gebied is ingeschakeld.

Stap 3: Druk een gebiedsnummer om het toe te voegen aan de reeks
gebieden die u wilt in- of uitschakelen. Druk 0 als u alle gebieden
wilt toevoegen

Stap 4: Toegevoegde gebieden worden gemarkeerd met een ‘?’.

Stap 5: Druk F1 om de gebieden gedeeltelijk in te schakelen of op F2 om
ze volledig in te schakelen. Het bediendeel begint te piepen en de
inschakeling van het systeem begint.

Wanneer de uitlooptijd is verstreken, zijn de geselecteerde
gebieden ingeschakeld en produceert het bediendeel gedurende
twee seconden een ononderbroken toon.

Inschakelen van gebied gekoppeld aan een specifiek bediendeel.

Stap 1: Voer uw gebruikerscode in op de systeem prompt.

Stap 2: Het bediendeel begint te piepen en de inschakeling van het
systeem begint.

Stap 3: Verlaat de locatie. Het bediendeel piept sneller tijdens de laatste
10 seconden van de uitlooptijd.

Stap 4: Wanneer de uitlooptijd is verstreken, is uw systeem ingeschakeld
en produceert het bediendeel gedurende twee seconden een ononderbroken toon.

 

Uitschakelen van een Aritech CS5500

Stap 1: Wanneer u de deur naar het beveiligde gebied opent, wordt de
inlooptijd gestart en produceert het bediendeel een
ononderbroken toon

Stap 2: Voer uw gebruikerscode in

Stap 3: Uw systeem wordt uitgeschakeld en de bediendeelzoemer stopt.

 

Uitschakelen van een Aritech CS5500 na een alarm

Er zijn verschillende typen alarmen. Een inbraak- en sabotagealarm activeren een 2-tonige sirene. Een brandalarm stelt een 1-tonige sirene in werking. Bij alle typen alarmen gaat het bediendeel snel piepen. Zie pagina 14 als u wilt weten hoe u op een brandalarm moet reageren.

Stap 1: Voer uw gebruikerscode in om het systeem uit te schakelen.

Stap 2: De sirene wordt gestopt, het bediendeel stopt met piepen en het
alarmgeheugen wordt weergegeven.

Stap 3: Het alarmgeheugen geeft de zone(s) weer waar het alarm zich
heeft voorgedaan. In dit geval heeft zich een inbraakalarm
Stap 4: Druk de toetsen om te navigeren door de verschillende
zones die in het alarmgeheugen zijn vermeld.

Stap 5: Druk OK. Het systeem is gereed om te worden ingeschakeld.

U kunt het alarmgeheugen op elk ogenblik opnieuw bekijken via het gebruikersmenu. Selecteer Functie’s >Alarmgeheugen en druk OK.

 

Overbruggen van Aritech CS5500

U kunt een reeks zones opgeven die zullen worden overbrugd wanneer u uw systeem inschakelt. Wanneer u het systeem weer uitschakelt, wordt de selectie opgeheven. Hiertoe drukt u OK en voert u uw gebruikerscode in. Ga met de   toetsen naar In/Uitschakelen en druk OK.

Stap 1: Ga met de toetsen naar Zones overbruggen en druk OK.

Stap 2: Als u toegang heeft tot meer dan 24 zones, worden de zones in
groepen weergegeven. Selecteer de groep die de zone bevat die
u wilt overbruggen.

Stap 3: Er verschijnt een lijst met alle zones waartoe u toegang heeft.
Blader door de lijst en druk OK om een bepaalde zone aan de
reeks toe te voegen.

Stap 4: Als u een zone uit de reeks wilt verwijderen, bladert u opnieuw
naar de zone en drukt u OK.

Looptest uitvoeren bij een Aritech CS5500

Als u een looptest wilt uitvoeren, voert u een hoofdcode in. Ga met de toetsen naar Functie’s en druk op OK.

Stap 1: Als u elke detector van uw systeem wilt testen, gaat u naar Looptest en drukt u OK. Ga elke zone binnen en controleer de aanwezige detector(en) (ruimtelijk werkende detectoren, deur/ raam contacten).

Stap 2: Wanneer u een zone activeert, hoort u een belgeluid en verschijnt de zonestatus op het LCD-display. Als dat niet het geval is, probeert u de zone opnieuw te activeren.

Stap 3: Voer uw gebruikerscode in om de looptest te beëindigen.

Stap 4: Als u de systeemtests die de installateur heeft geprogrammeerd, wilt uitvoeren, gaat u naar Handmatige test en drukt u op OK.

Stap 5: De LED’s en het LCD-display van het bediendeel worden getest. Nu worden ook alle andere geprogrammeerde testen uitgevoerd. Druk Nee om de Handmatige test te beëindigen.

Stap 6: Als u de eventuele systeemproblemen wilt bekijken, zoals een accustoring of telefoonlijnfout, gaat u naar Service vereist en drukt u OK.

Stap 7: Bij problemen verschijnt een serviceboodschap op het LCD display. Zie pagina 31 voor meer informatie.

Pincode wijzigen gebruiker op een Aritech CS

Stap 1: Ga naar Gebruikerdetails en druk OK

Stap 2: Ga met de toetsen naar Gebruikerscode en druk op OK. Uw
code verschijnt als een rij getallen of een rij streepjes.

Stap 3: Druk de cijfertoetsen om een nieuwe gebruikerscode van vier of zes cijfers in te voeren.

Stap 4: Hierbij overschrijven de nieuwe nummers de bestaande code. Als
uw code als streepjes wordt weergegeven, veranderen de streepjes in sterretjes. Druk OK.

Stap 5: Als uw code als een rij sterretjes wordt weergegeven, voert u uw code opnieuw in om te bevestigen dat uw code correct is. Druk OK.

Stap 6: Ga met de toetsen naar Naam en druk OK. Uw
gebruikersnaam wordt weergegeven

Stap 7: Druk om tekst te overschrijven of in te voegen. Druk om tekst te verwijderen.

Stap 8: Druk op de lettertoetsen om een nieuwe naam van maximaal 15
tekens in te voeren en druk OK.

 

De gebruikerscode en naam van een andere persoon wijzigen

Als u de gebruikerscode en naam van een andere gebruiker wilt wijzigen, voert u een hoofdcode in. Ga met de toetsen naar Gebruikers en druk OK.

Stap 1: Er verschijnt een lijst met alle gebruikers. Als er meer dan 20
gebruikers zijn, worden ze in groepen van 10 weergegeven.

Stap 2: Selecteer de gewenste gebruikersgroep, als dat nodig is. Ga met de
toetsen naar het desbetreffende gebruikersnummer en druk OK

Stap 3: Ga naar Gebruikerscode en druk OK. De gebruikerscode
verschijnt als een rij getallen of een rij streepjes.

Stap 4: Gebruik de cijfertoetsen om een nieuwe gebruikerscode in te
voeren. Daarbij worden de nieuwe cijfers weergegeven of
veranderen de streepjes in sterretjes. Druk OK.

Stap 5: Als de code als een rij sterretjes wordt weergegeven, voert u de
code opnieuw in om te bevestigen dat ze correct is. Druk OK.

Stap 6: Ga naar Wis gebruikerscode en druk OK. De gebruikerscode wordt
uit het systeem verwijderd.

Stap 7: Ga naar Naam en druk OK. De gebruikersnaam wordt
weergegeven.

Stap 8: Druk om tekst te overschrijven of in te voegen. Druk om tekst te verwijderen. Voer een nieuwe naam van maximaal 15 tekens in en druk OK.

Up/download starten bij op een Aritech CS

Druk OK en ga met de toetsen naar Up/Download en druk OK.

Een oproep starten

Stap 1: Ga met de toetsen naar Start U/D en druk OK.

Stap 2: De centrale belt naar de computer. Het up/downloadproces begint
wanneer de oproep wordt beantwoord.

Een oproep beantwoorden

Stap 1: Ga met de toetsen naar Beantwoord U/D en druk OK.

Stap 2: De centrale beantwoordt de computer en het up/downloadproces
begint.

Aritech – CS5500 handleidingen

Aritech – CS5500

Securicon staat klaar om u te helpen

Support