Aritech CD3009/CD3049

Familienaam:
CD Paneel
Centrale:
CD34/72/95
Merk:
Aritech
Productiejaren:
1996-2008
Supportjaar:
tot 2016
GPRS Oplossing:
Europac IP/GPRS Converter met RD6201-PSTN
IP Oplossing:
Europac IP Converter met RD6201-PSTN

Veelgestelde vragen over Aritech CD3009/CD3049

Inschakelen van een Aritech CD3009/CD3049

Alvorens het systeem in te schakelen moeten alle zones in rust zijn. Is er een zone in het gebouw ‘open’, dit kunnen deuren of ramen zijn, dan kunt u het systeem niet inschakelen. In het display verschijnt de tekst ‘Open Zones’ samen met de zones welke open zijn. Vervolgens moet u deze deuren of ramen sluiten.

Stap 1: Ga naar het bediendeel. De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display (zie het voorbeeld).

Stap 2: Voer de ‘0’ in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een ‘*’ in het display. Met de ‘0’ kunt u een foute invoer herstellen.

Stap 3: Druk op de Ja-toets.

Stap 4: Druk nogmaals op de Ja-toets.

De pijl verschijnt om aan te geven dat het nu mogelijk is om met behulp van de toets ‘·’, zones te overbruggen. Zie hiervoor ‘Inschakelen met open zones’ op bladzijde 8.

Het systeem zal nu starten met de inschakelprocedure.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start en u het beveiligde gebied kan verlaten.

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst ‘Open Zones’. Sluit de getoonde zones. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar ‘Overbruggen van uw alarmsysteem’.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

Het systeem is nu ingeschakeld.

De huidige datum en tijd verschijnt automatisch.

 

Uitschakelen van een Aritech CD3009/CD3049

Stap 1: De inlooptijd begint zodra u de toegangsdeur opent of wanneer u uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de pieper hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat een alarm ontstaat. Zodra de pieper begint, zal de verlichting van het display aan gaan.

De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.

Stap 2: Voer de ‘0’ in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een ‘*’ in het display. Met de ‘0’ is een foute invoer te herstellen.

Stap 3: Druk op de Ja-toets.

Stap 4: Druk nogmaals op de Ja-toets om te bevestigen dat u klaar bent.

 

Uitschakelen van een Aritech CD3009/CD3049 na alarm

Als er een alarm ontstaat in het systeem, dan zullen de sirene en de flitslamp worden geactiveerd en de doormelding wordt gestart. Uiteraard alleen indien uw systeem van deze opties is voorzien. Komt u na een alarm het pand binnen, dan kan de sirene al stil zijn omdat de sirene zo geprogrammeerd is. Maar de rode LED zal aan zijn. Op deze wijze kunnen er meerdere alarmen op de sirene worden weergegeven. Wanneer u zelf per ongeluk een alarm veroorzaakt, neem dan onmiddellijk contact op met de meldkamer om een onnodige reactie te voorkomen.

Stap 1: De inlooptijd begint zodra u de toegangsdeur opent of wanneer u uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de pieper hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat opnieuw een alarm ontstaat. Zodra de pieper begint, zal de verlichting van het display aan gaan.

Op het bediendeel is de rode LED ‘Alarm’ aan.

De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display

Stap 2: Voer de ‘0’ in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een ‘*’ in het display. Met de ‘0’ is een foute invoer te herstellen.

Stap 3: Druk op de Ja-toets.

Het systeem is uitgeschakeld. Nu volgt een opsomming van alle storingen en alarmen, met datum en tijd van de gebeurtenis. In dit geval is er een alarm geweest in zone 6, de achterdeur. Het alarm is opgetreden op maandag 4 maart, om 23 uur 33. Zijn er nog meer alarmen of storingen, dan worden deze na elkaar getoond.

Stap 4: Druk op de Ja-toets om het inbraakalarm te bevestigen.

Het systeem is uitgeschakeld

NOTEER DE STORING OF HET ALARM IN UW LOGBOEK !

Overbruggen van een Aritech CD3009/CD3049

Het kan voorkomen dat tijdens het inschakelen de melding ‘Open Zone(s)’ verschijnt, met daarbij een lijst van zones die nog niet gesloten zijn. Het kan echter gebeuren dat men een open zone niet kan sluiten door bijvoorbeeld een magneetkontakt die niet goed meer functioneert. U kunt deze zones overbruggen.

Stap 1: Ga naar het bediendeel. De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.

Stap 2: Voer de ‘0’ in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een ‘*’ in het display. Met de ‘0’ kunt u een foute invoer herstellen.

Stap 3: Druk op de Ja-toets.

Stap 4: Druk nogmaals op de Ja-toets.

U kunt nu de gewenste zones overbruggen. Dit blijft mogelijk
totdat ‘Systeem In Orde’ in het display verschijnt.

Het systeem begint met de inschakeling, …
… maar er zijn nog open zones, die het systeem hier
aangeeft.

In dit geval is zone 3 in de hal niet gesloten. Deze kan
overbrugd worden.

Stap 5: Na invoeren van ‘↑‘ verschijnt de tekst ‘Niets Overbrugd’ of er verschijnt ‘Zones Overbrugd’ om aan te geven welke zones reeds overbrugd zijn.

Stap 6: Geef nu de ‘3’ in om op deze wijze zone 3 te overbruggen.

Als zone 3 overbrugd is verschijnt deze tekst. Verschijnt in het display ‘Overbr.niet mog.’, dan kunt u de ingevoerde zone niet overbruggen

Na ‘Zones Overbrugd’ verschijnen alle zones die overbrugd zijn. Druk de Ja-toets in en het systeem zal nu verder gaan met inschakelen.

Wilt u de overbrugging ongedaan maken, voer dan nogmaals de zone in. Er verschijnt dan ‘Uit Overbrug..’ gevolgd door de naam van de zone en opnieuw de lijst van overbrugde zones. Verschijnt er ‘Niets Overbrugd’, dan is er geen zone meer overbrugd.

Stap 7: Druk op de Ja-toets.

Indien het systeem nog steeds niet kan inschakelen, verschijnt opnieuw de tekst ‘Open Zones’. Handel in dat geval zoals hiervoor is uitgelegd.

Het systeem begint met de inschakeling.

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Het systeem is nu ingeschakeld.

De huidige datum en tijd verschijnt automatisch.

Up/download starten op een Aritech CD3009/CD3049

Er zijn twee mogelijkheden om de up/download van uw alarmsysteem te starten.

1. Door naar het alarmsysteem te bellen. De installateur belt naar uw alarmsysteem. De kiezer zal dan opnemen en controleren of de verbinding opgebouwd mag worden. Vervolgens belt de kiezer terug naar de installateur. Dit voorkomt dat niemand anders als de installateur toegang kan verkrijgen. Als de verbinding is opgebouwd, verschijnt ‘O.K.’ in het display.

2. Door het invoeren van een Up/Download kode. Dit is een kode die u kunt invoeren als het display de tijd en de datum toont. Is de kode correct, dan verschijnt ‘O.K.’ in het display, waarna de kiezer naar uw installateur zal bellen en een verbinding zal opbouwen.

Als de verbinding is opgebouwd, verschijnt in uw display ‘U/D bezig’. U dient vanaf dat moment uw systeem niet meer bedienen, totdat de tijd en datum weer in het display verschijnt. Welke mogelijkheden voor upload en download ter beschikking staan, zijn door de installateur te bepalen in de programmering.

Pincode wijzigen van gebruiker op een Aritech CD3009/CD3049

Stap 1: Dit is het eerste keuzemenu. Ga met de toets ‘#‘ naar ‘Wijzig kodes’.

Stap 2: Druk op de Ja-toets als u bij de optie bent .

Stap 3: Druk nogmaals de Ja-toets om de kode te wijzigen.

Het systeem vraagt nu om een nieuwe kode. Deze dient uit minimaal 4 cijfers te bestaan. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een ‘*’ in het display. Met de ‘0’ kunt u een foute invoer herstellen. Sluit af met de Ja-toets. LET OP: er mag geen ‘0’ in de kode voorkomen.

Stap 4: Voer ter controle deze nieuwe kode nog een keer in en sluit af met de Ja-toets

Stap 5: Uw kode is nu gewijzigd. Druk de Nee-toets om deze optie te verlaten

Stap 6: Druk nogmaals de Nee-toets om de keuzelijst te verlaten

Stap 7: Verlaat de keuzelijst door hier de Ja-toets te drukken

De huidige datum en tijd verschijnt automatisch.

Aritech CD3009/CD3049 handleidingen

Aritech CD3009/CD3049

Securicon staat klaar om u te helpen

Support