AlphaVision XL

Familienaam:
AlphaVision XL
Centrale:
Alpha XL
Merk:
Alphatronics
Productiejaren:
2012 tot heden
Supportjaar:
Heden
GPRS Oplossing:
AlphaVision IP+GPRS
IP Oplossing:
Geïntegreerd
Prox sleutel:
Alphatronics proximity tag 125kHz

Veelgestelde vragen over AlphaVision XL

Inschakelen van uw Alphavision XL

Stap 1: Voer uw gebruikerscode in

Stap 2: Kies groep: 01↕
VOLLEDIG SYSTEEM

Stap 3: druk op de toets (#/OK) om de weergegeven groep IN te schakelen

Opmerking: Is het de bedoeling om een andere groep dan de weergegeven groep te schakelen, blader dan met behulp van de (pijltje omlaag/omhoog toets totdat de gewenste groep weergegeven wordt

Uitschakelen van uw Alphavision XL

Stap 1: Voer uw gebruikerscode in

Stap 2: Kies groep: 01↕
VOLLEDIG SYSTEEM

Stap 3: druk op de toets (*) om de weergegeven groep UIT te schakelen

Overbruggen van uw Alphavision XL

Stap 1: Druk op (pijltje naar link) om het functiegroepen menu te bereiken.

Stap 2: Met behulp van de  toetsen (pijltje omlaag/omhoog kan er gebladerd worden naar ”Blokkeren”. Druk dan op de (#/OK) toets om deze functie uit te openen.

Stap 3: Druk op (pijltje naar rechts)  en voer een gebruikerscode in van minimaal niveau 6.

Stap 4: Voer nu het 3-cijferige zonenummer in en druk op . In het display zal nu de desbtreffende zone
worden getoond met de vraag of deze geblokkeerd moet worden.

Stap 5: Indien dit de gewenste zone is, druk op (#/OK) om de blokkering te bevestigen.

Looptest uitvoeren op uw alarmsysteem

Stap 1: Druk op (pijltje naar link) om het functiegroepen menu te bereiken.

Stap 2: Met behulp van de  toetsen (pijltje omlaag/omhoog kan er gebladerd worden naar ”Zone testen”. Druk dan op de (#/OK) toets om deze functie uit te openen.

Stap 3: Toets het nummer van de te testen zone in. Eventueel kan omhoog/omlaag gebladerd worden met behulp van de (Pijltje omlaag/omhoog) toetsen totdat het gewenste zonenummer in beeld staat.

Stap 4: Is de zone getest, blader dan met behulp van de (pijltje omlaag/omhoog) toetsen totdat het gewenste zonenummer in beeld staat.
Is het testen gereed, druk dan 2x op de toets (pijltje naar links) om terug te keren naar het functie menu.

Pincode wijzigen van een gebruiker

Stap 1: Druk op (pijltje naar link) om het functiegroepen menu te bereiken.

Stap 2: Met behulp van de  toetsen (pijltje omlaag/omhoog kan er gebladerd worden naar ”Wijzig gebruiker”. Druk dan op de (#/OK) toets om deze functie uit te openen.

Stap 3: Toets de bestaande/nieuwe gebruikersnummer in of blader met behulp van de (pijltje omlaag/omhoog) toetsen
totdat de gewenste gebruiker in het display verschijnt.

Stap 4: Zodra de juiste gebruiker in het display verschijnt druk op de toets (#/OK).

Stap 5:  Er kan nu met behulp van de en (omlaag/omhoog) toetsen gebladerd worden naar ”Code”.

Stap 6: Voer de nieuwe PIN-code in en druk op de toets (#/OK) . Na het intoetsen van de nieuwe PIN-code zal op de achtergrond gecontroleerd worden of deze PIN-code niet al in gebruik is bij een andere gebruiker.

AlphaVision XL handleidingen

AlphaVision XL

Securicon staat klaar om u te helpen

Support