AlphaVision ML

Familienaam:
AlphaVision ML
Centrale:
Alpha ML
Merk:
Alphatronics
Productiejaren:
2010 tot heden
Supportjaar:
Heden
GPRS Oplossing:
AlphaVision ML GSM/GPRS module
IP Oplossing:
Geïntegreerd
Prox sleutel:
Alphatronics proximity tag 125kHz

Veelgestelde vragen over AlphaVision ML

Inschakelen van uw Alphavision ML alarmsysteem

Stap 1: Toets uw 6-cijferige code en het display verandert naar: Aan: . . . .
Uit: 1 2 3 4

Stap 2: Selecteer de secties met de nummertoetsen die ingeschakeld dienen te worden en bevestig met (#/OK)

Uitschakelen van uw alarmsysteem

Toets (pijltje omlaag/aan-en uit symbool) , gevolgd door uw 6-cijferige code (of proximity pas) om uit te schakelen.

Overbruggen van uw Alphavison ML

Indien het is toegestaan om zones te ‘overbruggen’ zal na de melding : “KAN NIET INSCHAK., OPEN ZONES”, wederom het “Open zones” menu getoond worden. In het open zone menu wordt de eerste open zone getoond, met behulp van de toets kunnen overige open zones getoond worden. Na het tonen van de laatste open zone zal de melding “VERLATEN <*>, OVERBRUGGEN <#>” op het display verschijnen. Door op de <#/OK> toets te drukken worden alle open zones automatisch overbrugd en het systeem ingeschakeld. Door op de <*> te drukken wordt de inschakeling afgebroken en keert de display terug naar de uitgangspositie

Looptest uitvoeren op uw Alphavision ML

Stap 1: functioneren. Selecteer de optie “Looptest Zones” en druk op de <#/OK> toets om de looptest te starten, in de display verschijnt: “Start Looptest, …Bezig…”. Bij een looptest dienen alle detectiecomponenten stuk voor stuk geactiveerd te worden door de gebruiker. Elke keer als een detectiecomponent worden geactiveerd dan zal een akoestisch signaal via het bedieningspaneel hoorbaar zijn en zal de desbetreffende zone direct op het LCD display getoond,

 

Stap 2: Zodra alle zones geactiveerd zijn, kan door herhaaldelijk op de <#/OK> toets te drukken een lijst van alle geactiveerde zones stuk voor stuk getoond worden.

Stap 3: Om vervolgens door te stappen naar de volgende geactiveerde zone druk op de <#/OK> toets. Controleer zorgvuldig of alle aanwezige detectiecomponenten (zones) in de lijst voorkomen.

Stap 4: Om de looptest nu te verlaten druk tweemaal op de toets (pijltje naar links). De centrale kan maximaal 30 minuten in de looptest stand blijven staan; daarna schakelt de centrale
automatisch weer terug naar de uitgangspositie,

Pincode wijzigen op uw alarmsysteem

Stap 1: Om in het gebruikersmenu te komen druk op de (#/OK) toets, in de display verschijnt: “GEBRUIKERSMENU”.

Stap 2: Druk wederom op de (#/OK) toets, in de display verschijnt nu “VOER DE CODE IN:”.

Stap 3: Toets nu de 4 of 6-cijferige hoofdgebruikerscode in om in het gebruikersmenu te komen. In de display verschijnt nu het eerste submenu “DATUM EN TIJD”.

Stap 4: Met behulp van (pijltje omlaag/omhoog) kan het ”Gebruikers” submenu geselecteerd worden

Stap 5: Toets de gewenste gebruikerscode (01 t/m 90) in of gebruik de navigator (pijltje omlaag/omhoog) om de gewenste gebruikerscode te selecteren.

Stap 6: Druk vervolgens op de <#/OK> toets

Stap 7: Druk op het (pijltje naar rechts) toets om door te springen naar de ‘code’ invoerveld. Voer altijd een 6-cijferige gebruikerscode in.

Opmerking: Vanaf software versie 2.0 en hoger kan ook geschakeld worden 4-cijferige codes. Ongeacht of er met een 4 of 6-cijferige code wordt geschakeld dient altijd de gebruikerscode als 6-cijferig geprogrammeerd te worden. Indien er wordt geschakeld met 4-cijferige codes dan zal het systeem alleen naar de eerste 4 cijfers van het geprogrammeerde code kijken, de laatste 2 cijfers worden genegeerd.

Stap 8: Indien de gebruikerscode is geprogrammeerd druk dan op het (pijltje naar rechts) toets tot dat u uit het menu bent.

AlphaVision ML handleidingen

Alphavision ML bediendeel

AlphaVision ML

Securicon staat klaar om u te helpen