Alphavision EC/NG/96

Familienaam:
Alphavision EC/NG/96 - 004320 / 004324PROX
Centrale:
Alpha EC/NG/96
Merk:
Alphatronics
Productiejaren:
1999 tot 2010
Supportjaar:
2015
GPRS Oplossing:
AlphaCom XL
IP Oplossing:
AlphaVision IP (+ GPRS)

Veelgestelde vragen over Alphavision EC/NG/96

Inschakelen van uw Alphavision EC/NG/96

Stap 1: Voer uw pincode in.

Controleer welke van de onderstaande drie voorbeelden, wordt weergegeven op uw display.

1: Sektie: AB……
<#>=AAN

2: Sektie: AB……
<*>=UIT <#>=AAN

3: Aan: A…….
Uit: .Bcdefgh

Bij voorbeeld 1 voert u de onderstaande stappen uit:

Stap 1: Druk op de toets <#>.

dan worden de sekties A en B ingeschakeld, indien dit mogelijk is. Was sectie A al aan, dan wordt B ingeschakeld.

Bij voorbeeld 2 voert u de onderstaande stappen uit:

Stap 1: Druk op de toets <*>. 

beide sekties kunnen gelijktijdig uitgeschakelt worden of met de toets <#> beide sekties gelijktijdig inschakelen.

Bij voorbeeld 3 voert u de onderstaande stappen uit:

Stap 1:  Controleer of u sektie A of B wilt inschakelen.

Stap 2: Wanneer op toets <1> gedrukt wordt, zal de A op de onderste regel komen. Wordt nogmaals op <1> gedrukt, dan gaat de A weer naar de bovenste regel. Op dezelfde wijze beïnvloedt toets <2> de letter van sectie B.

Stap 3: Schakel vervolgens de gewenste sektie in door op de toets <#> te drukken.

 

 

Overbruggen van uw Alphavision EC/NG/96

Stap 1:  Zones worden geblokkeerd door het intoetsen van de toets <–>]>

Stap 2: Vervolgens typt u het zone nummer in, dit zijn één of twee cijfers, gevolgd door toets <#> gevolgd door een P IN-code.

Vervolgens verschijnt op het display:

”Zone geblokkeerd >Zone benaming<”

Op de plaats van de tekst “zone benaming” wordt vanzelfsprekend de daadwerkelijk geprogrammeerde zone benaming weergegeven, bijvoorbeeld “voordeur”.

Looptest uitvoeren

Stap 1: Druk op de toets <9><#>.

Stap 2: Druk nu op het cijfer van de uitgang dat u wilt testen. Bijvoorbeeld: Om uitgang 1 te testen toets u in <1> .

Stap 3: De uitgang is nu geactiveerd. Druk op <*> om de uitgang weer af te schakelen. Eventueel kan nu een ander nummer ingetoetst worden of druk nogmaals op <*> o m het testen van de uitgangen te beëindigen

Voedingsfout herstellen bij een Alphavision EC/NG/96

Stap 1: Druk op de toets  <1> <#> gevolgd door een gebruikerscode van niveau 4 of 5 (zie hoofdstuk “Funkties uitvoeren”).

Pas op het moment, dat de melding van het display gewist wordt, zal bij doormelding middels het SIA-HS protocol een herstelmelding verzonden worden.

Pincode wijzigen van gebruiker

Stap 1: Toets in: <?> <6> <#> gevolgd door een PIN-code van niveau 5

Stap 2: Toets nu het nummer van de te wijzigen PIN-code in of toets op <#> om direct de eerste code te wijzigen

Stap 3: Toets nu het gewenste niveau van de PIN-code in (1,2,3,4 of 5, b.v. 4) gevolgd door <#>.

Stap 4: Dat ABCDEFGH nu in hoofdletters verschijnt betekent dat deze nu gewijzigd kunnen worden. Wordt op toets <1> gedrukt dan zal ABCDEFGH gewijzigd worden in .BCDEFGH. De A is dan vervangen door een punt. Wordt er nogmaals op toets <1> gedrukt , dan veranderd de punt weer in een A. De toetsen <2> t/m <8> wijzigen de letters B tot en met H. De letters die zichtbaar zijn corresponderen met de sekties waa r deze PIN-code voor geautoriseerd is. In dit voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat PIN-code 01 geautoriseerd is voor de sekties A en B. Druk op toets <#> wanneer de juiste sekties op het LCD weergege ven worden.

Stap 5: Stel dat de gebruiker van PIN-code 01 niet op zondag en za terdag mag schakelen, druk dan één keer op toets <1> en de eerste Z (van zondag) veranderd in een punt en druk één keer op toets <7> en de laatste Z (van zaterdag) veranderd in e en punt.

Stap 6: Druk nu op de toets <#> en de hoofdletters MDWDV worden kleine letters:

Stap 7: Op dit moment is de programmering van PIN-code 01 voltooid en k an er met toets < > verder

Alphavision EC/NG/96 handleidingen

Alphavision EC/NG/96

Securicon staat klaar om u te helpen