Ademco Vista 6139

Familienaam:
Ademco Vista
Centrale:
Vista 25/120
Merk:
Ademco
Productiejaren:
2000-2008
Supportjaar:
2012
GPRS Oplossing:
Europac GPRS/IP Converter
IP Oplossing:
Europac IP Converter

Veelgestelde vragen over Ademco Vista 6139

Inschakelen van uw Ademco Vista

Stap 1: Voer uw gebruikercode in en druk op de GEHEEL IN [2] toets.

Stap 2: Het bediendeel zal twee keer piepen en geeft
het inschakel-bericht weer.

 

Uitschakelen van uw Ademco Vista

Stap 1: Voer uw gebruikercode in en druk op de UIT [1] toets.

Stap 2: Het “Gereed Voor IN..” bericht zal worden weergegeven (als er zich geen alarmsituatie heeft voorgedaan tijdens de ingeschakelde periode) en het bediendeel zal één keer piepen ter bevestiging dat het systeem is uitgeschakeld.

 

Overbruggen van uw Ademco Vista

Stap 1: Voer een gebruikercode in. Druk vervolgens op de GROEP UIT [6] toets en voer een of meerdere 3-cijferige zonenummer(s) in van zones die dienen te worden overbrugd (Bijv. 005 voor zone 5)

Stap 2: Alle overbrugde zones worden achtereenvolgens weergegeven na de invoer van de te overbruggen zones. Het bediendeel zal vervolgens een overbruggingsbericht laten zien als een soort van herinnering aan het feit dat een of meerdere zones zijn overbrugd.

Stap 3: Schakel het systeem op de gebruikelijke wijze in wanneer het bediendeel “Gereed voor IN..” weergeeft. Overbrugde zones zijn niet bewaakt en veroorzaken bij het aanspreken hiervan dus geen alarm.

Looptest op een Ademco Vista 6139

Stap 1: Schakel uw systeem uit en sluit alle beveiligde deuren, ramen, etc. Het groene “Gereed lampje” zal gaan branden en “Gereed voor IN..” zal verschijnen in het
display.

Stap 2: Voer uw gebruikercode in en druk vervolgens op de TEST [5] toets.

Stap 3: De sirene zal gedurende 3 seconden klinken en gaat hierna weer uit. Als de sirene niet klinkt, is mogelijk de kiezer van de centrale momenteel actief. Wacht enkele minuten en probeer het nog eens. Wanneer de sirene dan nog niet klinkt, bel dan onmiddelijk de servicedienst van uw installateur.

Stap 4: Het bediendeel zal iedere 15 seconden een piepje geven ter indicatie dat uw systeem in de teststand staat. Iedere keer wanneer een beveiligde zone wordt aangesproken (geopend), zal het bediendeel drie piepjes geven. Wanneer u geen piepjes hoort, bel dan onmiddelijk de servicedienst van uw installateur.

Stap 5: Open en sluit vervolgens een voor een iedere beveiligde deur en/of raam en luister nauwgezet of u de drie piepjes hoort. De identificatie van iedere beveiligde zone die is gedetecteerd, en dus functioneel werkzaam is zal verschijnen in het display van uw bediendeel.

Stap 6: Loop door de beveiligde ruimtes heen waar bewegingdetectors zijn aangebracht (indien van toepassing) en luister nauwgezet of u drie piepjes hoort wanneer een beweging wordt gedetecteerd. Ook hier ziet u de functionerende
detectors verschijnen in het display van uw bediendeel. Wanneer u problemen ondervindt met een beveiligde zone (geen piepjes, niets in het display), bel dan onmiddelijk de servicedienst van uw installateur.

Stap 7: Volg de instructies van de fabricant om alle rookdetectors te testen om uzelf ervan te vergewissen dat zij allen correct functioneren. De omschrijving (of zonenummer waaraan de detector is toegewezen) dient te verschijnen in het display bij het aanspreken van de detector.

Stap 8: Als alle beveiligde zones zijn gecontroleerd worden er geen zone identificatie nummers meer in het display weergegeven. Wanneer u problemen ondervindt met een beveiligde zone (geen piepjes, niets in het display), bel dan onmiddelijk
de servicedienst van uw installateur.

Stap 9: Verlaat de teststand door middel van het invoeren van uw gebruikercode, ge- volgd door het indrukken van de UIT [1] toets.

Voedingsfout en accustoring verhelpen op een Ademco Vista 6139

Stap 1: Als de boodschap “CHECK” of “FOUT” vergezeld gaat met de weergave van een of meerdere zone-omschrijvingen, geeft dit aan dat er een probleem is ontstaan met de betreffende zone(s)*. Bekijk eerst of de weergegeven zone(s) gesloten en onbeschadigd zijn en wanneer dit niet het geval is, corrigeer ze. Als dit de storing heeft verholpen zal het “CHECK” of “FOUT” uit het display ver dwenen zijn. Als dit niet het geval is, voer een uitschakeling uit (Code gevolgd

door de UIT [1] toets) om het display te wissen. Wanneer het probleem blijft
bestaan, NEEM ONMIDDELIJK CONTACT OP MET DE SERVICEDIENST VAN UW INSTALLATEUR.

Stap 2: De weergave van “Systeemaccu laag” vergezeld van een piepgeluid dat eenmaal per minuut klinkt vanaf het bediendeel geeft aan dat de spanning van de noodstroomaccu tot een onacceptabel niveau is gedaald. NEEM ONMIDDELIJK CONTACT OP MET DE SERVICEDIENST VAN UW INSTALLATEUR.

Stap 3: De weergave van “LO BAT” en een zone-omschrijving die tevens vergezeld gaan van een piepgeluid dat eenmaal per minuut klinkt vanaf het bediendeel geeft aan dat de spanning van de batterij(en) van een of meerdere zenders** (draadloze handzenders of detectoren) is gedaald tot een onacceptabel niveau. Deze dienen in dit geval in de regel vervangen te worden voor nieuwe.

NEEM ONMIDDELIJK CONTACT OP MET DE SERVICEDIENST VAN UW
INSTALLATEUR.

Pincode wijzigen van een gebruiker op een Ademco Vista 6139

Stap 1: Voer de Master- of Managercode in en druk op de CODE toets [8], gevolgd door het gebruikernummer dat u wilt wijzigen.

Stap 2: Voer de nieuwe code in voor de betreffende gebruiker.

Ademco Vista 6139 handleidingen

Ademco Vista 6139

Securicon staat klaar om u te helpen

Support