CPR Normering

Wat is CPR?

De CPR is een Europese verordening waarin er eisen gesteld worden aan de eigenschappen en prestaties voor bouwproducten. CPR staat voor construction product regulation. In Europa is de CPR bekend als de norm EN 50575, Nederland heeft op basis van deze norm zijn eigen normering opgesteld de NEN 8012. Het doel van de CPR is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren over het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. De kabels die geïnstalleerd worden in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken vallen onder de CPR. De kabels worden geclassificeerd in verschillende brandklassen.

Vanaf 1 juli 2017 dienen alle kabels die in Europa op de markt worden gebracht te voldoen aan de CPR brandclassificatie. De kabels moeten geleverd worden met een prestatieverklaring, ook wel, Declaration of Performance (DoP) met brandclassificatie en CE-certificering. Bij kabels gaat het enkel om de brandeigenschappen, zoals de brandvoortplanting en warmteafgifte, rookontwikkeling, vallende deeltjes en de zuurgraad. Andere kenmerken zoals de elektrische en mechanische eigenschappen blijven conform de nationale specificaties.

Waarom de CPR?

Doordat de kabels onderverdeeld worden in brandclassificaties kan er eenvoudiger voor een bepaalde kabel gekozen worden bij een bepaald gebouwtype. De brandklasse is namelijk gekoppeld aan de risicosituatie van een gebouw. Voor het selecteren van de juiste kabel hanteer je de NEN 8012.

Wat verandert er voor jou?

De gehele keten is verantwoordelijk voor het juist gebruiken van de NEN 8012.
Dit houdt in dat alle partijen in de gehele keten een verantwoordelijkheid dragen:

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het overdragen van de juiste informatie zodat de installateur de juiste kabels kan selecteren.
  • De installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste kabels en dient dit ook aan te kunnen tonen. De DoP-verklaring dient meegeleverd te worden bij de installatie.
  • De groothandel is verantwoordelijk voor de verkoop van uitsluitend CPR-gecertificeerde kabels en dienen tevens de keurmerken en certificaten te kunnen overdragen.
  • De fabrikant is verantwoordelijk voor het produceren van enkel gecertificeerde kabels..De kabels dienen gekeurd te worden door geaccrediteerde keuringsinstanties.

DoP documenten

Bij alle CPR-producten hoort een DoP-document en een DoP-nummer. Dit nummer staat vaak aangegeven op het label van het product. Aan de hand van het DoP-nummer kan je op de website van de fabrikant het DoP-document vinden.

Hoe is het geregeld bij een bestaande bouw?
Tot 1 juli 2017 was het toegestaan om bij het uitbreiden van een bestaande bouw niet CPR-gecertificeerde kabels te gebruiken. Niet gecertificeerde kabels die voor 1 juli 2017 in de handel zijn gebracht. mogen nog steeds gebruik worden in bestaande installaties. Na 1 juli 2017 mogen er enkel CPR-gecertificeerde kabels door fabrikanten en importeurs in de handel worden gebracht.

Moet een grondkabel voldoen aan de CPR-certificering?
Nee, een grondkabel an sich hoeft niet te voldoen aan een CPR-certificeren. Echter wanneer een grondkabel het gebouw binnenkomt en onderdeel is van een vaste installatie, valt de kabel onder de CPR.

Valt een voorgemonteerde kabel onder de CPR?
Kabels die connectoren aan één of twee kanten hebben en niet permanent geïnstalleerd worden vallen niet onder de CPR, bijvoorbeeld een patchkabel. Bekabeling naar consolidatiepunten en trunk bekabeling valt wel onder de CPR omdat deze vanuit hun functie permanent geïnstalleerd worden.

Welke CPR-brandklassen zijn er?

In Nederland geldt de Nederlandse normering (NEN 8012). De klassen B2 t/m E zijn hierbij overgenomen en toegepast.
In de EN 50575 zijn er verschillende Euroklassen gedefinieerd: A, B1, B2, C, D, E en F.
De klassen variëren in brand bijdrage en toepassing bij brandrisico op basis van de volgende kenmerken:

  • Rookontwikkeling (s=smoke)
  • Brandende en vallende deeltjes (d=droplets)
  • Corrosiviteit / zuurgraad (a=acidity) 

De klassen alleen zijn niet voldoende om de juiste kabel te kiezen. Het brandrisico van het bouwwerk is bepalend voor het kiezen van de toepassing van de juiste kabel. In de NEN 8012 is vastgelegd welke kabel je dient te gebruiken bij verschillende situaties.

Smoke/rookontwikkeling (s)
Dit geeft de toegestane hoeveelheid rook aan die vrijkomt tijdens de verbranding van elektrische leidingen en is als volgt ingedeeld:
s1: bijna geen rookontwikkeling
s2: beperkte rookontwikkeling
s3: niet volgens s1 of s2

Droplets/vallende brandende deeltjes (d)
Dit geeft de hoeveelheid toegestane vallende brandende deeltjes aan tijdens de verbranding van elektrische leidingen. Dit is van belang voor de beperking van de brandverspreiding en is als volgt ingedeeld:
d0: geen vallende deeltjes
d1: beperkte aantal vallende brandende deeltjes
d2: niet volgens d0 of d1

Acidity/corrosiviteit/zuurgraad (a)
Dit geeft de hoeveelheid toegestane verbrandingsgassen aan die vrijkomen tijdens de verbranding van elektrische leidingen en is als volgt ingedeeld:
a1: lage zuurgraad
a2: beperkte zuurgraad
a3: niet volgens a1 of a2

Securicon staat klaar om u te helpen

Support