Toegangscontrole

“Wie, waar en wanneer wás er iemand in mijn pand?”
Bij toegangscontrole denken veel mensen aan pasjes en keyfobs. De techniek gaat tegenwoordig echter veel verder. Het draait niet meer om elektronische alternatieven voor de aloude sleutel, maar om de autorisatie van personen.
Een toegangscontrolesysteem herkent een persoon die in het bezit is van een geldig toegangsbewijs, bepaalt vervolgens of deze geautoriseerd is voor de betreffende locatie op het juiste tijdstip en verleent al dan niet toegang.

U kunt toegangscontrole toepassen op in- en uitgangen, maar het is ook mogelijk om de toegang tot bepaalde ruimtes of lokalen te controleren aan de hand van toegangscontrole bij deuren. Elektronische toegangscontrole brengt verder ook veel praktische voordelen met zich mee. Bij verlies bijvoorbeeld, is het pasje eenvoudig uit het systeem te verwijderen en daarmee onbruikbaar te maken. Bij verlies van gewone sleutels kunnen de problemen en kosten daarentegen behoorlijk oplopen. Verder is het met een simpele ingreep ook mogelijk om aanwezigheid van personen te registeren, waardoor de receptioniste van een bedrijf snel kan zien welke medewerkers/bezoekers aanwezig zijn.

Met een toenemend gevoel van onveiligheid en de groter geworden terroristische dreiging, willen veel bedrijven er zeker van zijn dat uitsluitend bevoegden zich in bepaalde ruimten bevinden. Moderne toegangverleningssystemen kunnen dit reguleren. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid van uw medewerkers maar ook van uw bedrijfsprocessen en vertrouwelijke informatie.

Identificatie technieken
Er bestaan diverse methodes tot herkenning. Bekend zijn de magneetsleutel of -kaart die bij de deur om een persoonlijke code vraagt. Er wordt echter steeds vaker gekozen voor biometrische identificatie, herkenning door middel van de unieke eigenschappen van ieders gezicht, ogen of vingerafdruk.

Er bestaan kleine systemen voor het beheer van één toegang tot grote geïntegreerde toegangverleningssystemen die zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld een werktijdregistratiesysteem, parkeerbeheersysteem en betaalfuncties van de chipcard.