Nieuwe BORG-regelingen in augustus 2020

Vanaf 3 augustus 2020 wordt het BORG-keurmerk opgesplitst in twee regelingen: BORG-B (Bouwkundige inbraakbeveiliging) en BORG-E (Leveren van alarminstallaties). Met het BORG-keurmerk tonen beveiligingsbedrijven aan dat ze betrouwbaar zijn en vakmanschap leveren, aldus het CCV. 

Door de opsplitsing kunnen zowel bouwkundige beveiligingsbedrijven als leveranciers van alarminstallaties zich met een BORG-keurmerk onderscheiden. De modules zijn ingericht volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065. Voor de uitvoering van beide regelingen wordt gebruik gemaakt van de VRKI 2.0 (Verbeterde Risicoklasseindeling).

Haaks op de markt
Tot nu toe was het uitgangspunt altijd dat goede beveiliging uit zowel bouwkundige als elektronische componenten bestaat. Daarom was een BORG-certificaat op zowel inbraakvertragende als inbraakdetecterende onderdelen gebaseerd. Dit streven staat echter haaks op hoe de markt in elkaar zit. Het leeuwendeel van de beveiligingsbedrijven doet of bouwkundige beveiliging of elektronische beveiliging. Dit was voor brancheorganisaties aanleiding om eigen regelingen op te zetten, zodat hun leden voor kwaliteitsborging niet afhankelijk hoeven te zijn van collegabedrijven uit de andere discipline. Door de opsplitsing van de inmiddels 25 jaar oude BORG-regeling conformeert het CCV zich nu aan de wens van het verreweg grootste deel van de bedrijven, waarvoor het instrument bedoeld is. Voor de gebruiker is het te hopen dat dit niet tot schijnveiligheid leidt. Vooral voor de wat hogere risico’s blijft een combinatie van bouwkundige en elektronische beveiliging namelijk onontbeerlijk.


Bron: https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/nieuwe-borg-regelingen-in-augustus-2020

Securicon staat klaar om u te helpen

Support