Ambitieus EU-herstelplan nodig voor veiligere samenleving

Nu Europa na de COVID-19-crisis de eerste stappen zet op weg naar economisch en sociaal herstel, is het ook tijd om de toekomst te heroverwegen. Euralarm roept beleidsmakers op maatregelen te nemen om de veiligheid van gerenoveerde gebouwen te vergroten en de cohesie van de Europese Unie te versterken.

Europese politici en instellingen bundelen nu hun krachten om een ​​herstelplan te presenteren dat voortbouwt op bestaande plannen en ambities om onze samenleving gezonder, milieuvriendelijker, energiezuiniger en veiliger te maken.
Het spoedig verwachte EU-herstelplan zal aandringen op investeringen en hervormingen. Het zal de EU-economie versterken door zich te concentreren op gemeenschappelijke prioriteiten, zoals de Europese Green Deal, digitalisering en veerkracht.
De afgelopen maanden hebben Europese burgers ervaren wat het betekent om de hele dag thuis te blijven. Hieruit bleek onder andere dat het nu meer dan ooit tijd is voor de EU om te investeren in de renovatie van huizen, kantoren, scholen en andere particuliere en openbare gebouwen. De Renovation Wave als onderdeel van de Green Deal wordt daarom verwelkomd door Euralarm en vele andere stakeholders.

Brandveiligheidseisen
Renovatie van gebouwen verbetert niet alleen de energie-efficiëntie, maar ook de economische groei. Renovatie en herbestemming van gebouwen voegen bijna twee keer zoveel waarde toe als nieuwbouw. Terwijl meer wordt geïnvesteerd in renovaties, moeten overheden en autoriteiten en eigenaren van gebouwen aandacht besteden aan de implicaties voor de brandveiligheid van gebouwen, omdat renovaties aanzienlijke veranderingen in de brandveiligheidseisen kunnen introduceren.
Met het groeiende aantal elektronische en elektrische apparaten in gebouwen (bijv. energieopslag als onderdeel van de energie-efficiëntiemaatregelen, elektrische auto’s), zal de brandbelasting in gebouwen blijven toenemen en daarmee moet rekening worden gehouden in het algemene brandveiligheidsconcept. Regelmatige brandveiligheidsbeoordelingen – inclusief risicobeoordeling – door gecertificeerde professionals zijn tegenwoordig nog belangrijker en moeten prioriteit krijgen van eigenaren en exploitanten van particuliere en openbare gebouwen.

Hollistische benadering
Als een van de Green Deal-voorstellen is de ‘Renovation Wave’ een unieke kans om een ​​holistische benadering van brandveiligheid en beveiliging te introduceren bij het renoveren van gebouwen. Veilige gebouwen zullen bijdragen aan de nieuwe Europese economie en aan de toekomstige Europese ecologie. Euralarm roept de EU-besluitvormers daarom op om aan te moedigen dat alle gerenoveerde gebouwen worden uitgerust met de nieuwste technologieën op het gebied van brandveiligheid en beveiliging.
Tijdens de crisis hadden grote delen van de Europese beroepsbevolking geen andere keuze dan thuis te werken, met behulp van teleconferentie en digitale samenwerkingstools om hun dagelijkse werk voort te zetten. In slechts enkele maanden heeft telewerken de digitalisering van de Europese economie versneld. Met ambitieuze maatregelen die een ‘Digital Recovery’ ondersteunen, kan de digitale transformatie op korte termijn worden bevestigd en versterkt.

Connectiviteit cruciaal
In de bouwsector zijn de effecten te zien geweest van een langzame invoering van digitalisering, evenals een versnelling van de digitale transformatie. Tijdens deze crisis is connectiviteit cruciaal gebleken voor werken op afstand.
Het werd duidelijk dat waar beveiligingsbedrijven op afstand toegang hadden tot beveiligings- en brandbeveiligingssystemen, er geen onderbreking van de dienstverlening was. De veiligheid van de mensen en de infrastructuur bleef gewaarborgd.
Van cruciaal belang om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, moet connectiviteit immuun zijn voor cyberdreigingen. Euralarm beveelt aan om de Europese strategie voor cyberbeveiliging opnieuw te beoordelen. Sommige bedrijfstakken, waaronder diensten, hebben specifieke kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden bij het heroverwegen van de cyberbeveiligingsstrategie.

Eengemaakte markt weer op de rails
Het EU-herstelplan is een unieke kans om de eengemaakte markt weer op de rails te krijgen en definitief ongerechtvaardigde belemmeringen voor producten en diensten aan te pakken. In de beveiligingssector en ondanks alle inspanningen van Euralarm om Europese normen voor producten, systemen en diensten te creëren, blijven er belemmeringen bestaan ​​voor de grensoverschrijdende handel, vooral voor het MKB. Het is nu tijd om een ​​einde te maken aan deze belemmeringen en samen te werken aan een samenleving die deelt en geeft.
Opnieuw is het de COVID-19-crisis die de cruciale noodzaak aantoont dat de belemmeringen definitief worden verwijderd. Daarom roept Euralarm de Europese Commissie op om in overleg te gaan met de belanghebbenden die het meest door deze resterende belemmeringen worden getroffen, om sectorspecifieke maatregelen te vinden om de langverwachte eengemaakte markt in Europa te verwezenlijken.

Securicon staat klaar om u te helpen

Support